29016 - 29020 от 58087 поръчки

 • гр. София

  "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на централно управление на Агенцията за социално подпомагане"

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на централно управление на Агенцията за социално подпомагане

  Референтен номер: 00496-2016-0023
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS за нуждите на СБАЛО ЕАД”

  Избор на оператор за осигуряване на далекосъобщителна мобилна услуга с възможност за предаване на глас, факс и данни, позволяваща реализацията на повиквания в мрежата на СБАЛО ЕАД (затворена корпоративна група), както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина, за крайните потребители на Възложителя, организирани в една корпоративна група за срок от 2 (две) години. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в приложените към договора техническа спецификация и техническо предложение на изпълнителя.

  Референтен номер: 00546-2016-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване…

  Предмет на договора е доставката на дисков масив за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/ 4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз

  Референтен номер: 01666-2016-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на СБАЛО ЕАД”

  „Избор на оператор за осигуряване на далекосъобщителна фиксирана телефонна услуга с възможност за предаване на глас, факс и други данни, позволяваща реализацията на повиквания в мрежата на СБАЛО ЕАД, както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина, за крайните потребители на Възложителя, организирани в една корпоративна група за срок от 2 (две) години. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в приложените към договора техническа спецификация и техническо предложение на изпълнителя.

  Референтен номер: 00546-2016-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Левски

  "Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил - нов за нуждите на община Левски"

  доставка на 1бр. сметосъбиращ автомобил - нов

  Референтен номер: 00794-2016-0003
  Виж повече