31271 - 31275 от 63494 поръчки

 • гр. Бургас

  „Доставка на жиба, фланци и друга арматура за експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД - гр. Бургас за срок от 2…

  „Доставка на жиба, фланци и друга арматура за експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД - гр. Бургас за срок от 2 години”Обособена позиция 2 – Универсални жиба с голям обхват за различни диаметри и различни видове тръби, универсални жиба за ПЕВП и ПВЦ тръби и универсални жиба с голям толеранс и грипиращ механизъм.

  Референтен номер: 00571-2016-0017
  Виж повече
 • гр. Монтана

  Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Монтана, с цел реализация на договори за безвъзмездна финансова помощ между Община Монтана и ББР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Всяка отделна сграда представлява обособена позиция: Обособена позиция: Обект - РЗП Обособена позиция №1: ж.к. Пъстрина бл.5 - 5 492.53 кв.м Обособена позиция №2: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. Б - 3 647.10 кв.м…

  Референтен номер: 00019-2016-0008
  Виж повече
 • гр. Монтана

  Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка…

  Предмет на договорите в настоящата обществена поръчка е изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на седем многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  Референтен номер: 00019-2016-0010
  Виж повече
 • гр. София

  Снабдяване с електрическа енергия на обектите, собственост на ОДМВР - София на територията на "ЧЕЗ Електро България" АД

  Снабдяване с електрическа енерегия на структурите на ОДМВР - София на територията на Софийска област от "ЧЕЗ Електро България" АД

  Референтен номер: 03082-2016-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на медикаменти и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

  Доставка на медикаменти и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

  Референтен номер: 00778-2016-0001
  Виж повече