37346 - 37350 от 75846 поръчки

 • гр. Мездра 4 856 BGN

  Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради на…

  Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради (МЖС) на територията на гр. Мездра, одобрени по НПЕЕМЖС по обособени позиции (ОП): ОП-1: МЖС в гр. Мездра, ул. Петко Каравелов 1, бл.2, вх.А, вх.Б, вх. В; ОП-2: МЖС в гр. Мездра, ул. Пейо Яворов 6, бл.5, вх. А, вх. Б, вх. В; ОП-3: МЖС в гр. Мездра, ул. Патриарх Евтимий 33, бл.6, вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д; ОП-4: МЖС в гр. Мездра, ул. Христо Ботев 66-68, бл. Леденик-1- ОПС, вх.А, вх.Б; ОП-5: МЖС в гр. Мездра, бл. Леденик 2, ул.…

  Референтен номер: 00007-2016-0011
  Виж повече
 • гр. Габрово 0  

  „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово за 24 месеца”

  Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово за 24 месеца”
  Обособена позиция № 1 – хляб;
  Обособена позиция № 2 – мляко и млечни продукти;
  Обособена позиция № 3 – месо и месни продукти, риба;
  Обособена позиция № 4 – пресни плодове и зеленчуци, картофи и кореноплодни;
  Обособена позиция № 5 – консерви /зеленчукови и плодови консерви и компоти/;
  Обособена позиция № 6 – варива, тестени изделия, подправки;
  Обособена позиция № 7 – разни хранителни продукти;
  Обособена позиция № 8…

  Виж повече
 • България 90 576 (

  Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции

  Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: Обособена позиция 5. Тениски, фланела, фланела ватирана

  Референтен номер: 00143-2016-0042
  Виж повече
 • България 11 035 (

  Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции

  Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: Обособена позиция 5. Тениски, фланела, фланела ватирана

  Референтен номер: 00143-2016-0042
  Виж повече
 • България 0  

  „Доставка на специализирано превозно средство за измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на крива, коловози и макротекстура”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирано превозно средство за измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на крива, коловози и макротекстура”. Целта й е да бъде избран изпълнител за извършване на доставка на специализирано превозно средство, позволяващо разширение на обхвата на контрол при строителството на пътища, включващ различните експлоатационни характеристики на пътната повърхност, в това число измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на криви, коловози и макротекстура, както и обучение на служителите от Института по пътища и мостове (ИПМ), гр. София.

  Референтен номер: 00044-2016-0098
  Виж повече