1801 - 1805 от 8634 поръчки

 • България 257 770 BGN

  Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания на национално ниво за популяризиране на Пловдив като Европейска…

  Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания на национално ниво за популяризиране на Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 година, включващо дейностите по:
  - създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествена концепция, която да бъде част от интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 година;
  - изготвяне на медийно планиране, медийно закупуване и разпространение на рекламни форми в медии като част от интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 година.

  Референтен номер: 04128-2018-0004
  Виж повече
 • България 958 833 BGN

  Доставка на горива чрез издаване и използване на карти в системата на бензиностанции на изпълнителя на територията на страната

  Доставка на горива чрез издаване и използване на карти в системата на бензиностанции на изпълнителя на територията на страната

  Референтен номер: 00353-2018-0103
  Виж повече
 • България 4 860 BGN

  „Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на…

  Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в административната сграда на ТП „ДГС Дупница“ и централен склад за продажба на дърва

  Референтен номер: 02724-2018-0038
  Виж повече
 • България 6 000 BGN

  Доставка на консумативи за принтери, копирни ии факс апарати за ТП на НОИ - Хасково

  Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на нови, оригинални (нерециклирани) или еквивалентни консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Хасково, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в т. ІІ от Техническите спецификации. Посочените количества са прогнозни, както следва: тонер - 13 бр., барабанен модул - 7 бр. и изпичащ модул - 3 бр.

  Референтен номер: 00145-2018-0033
  Виж повече
 • България 24 880 BGN

  Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите на Общинска администрация – Разград и общински структури по 7 обособени позиции

  Настоящата обществена поръчка обхваща периодична доставка на самокопирна хартия и други видове хартия за копиране, офис консумативи, оборудване и принадлежности за офиса, калкулатори и изчислителни машини за счетоводство, носители на информация, принадлежности и консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери, принадлежности и консумативи за лазерни принтери, канцеларски материали и счетоводни книги и формуляри, за потребностите на Общинска администрация – Разград и общинските структури.

  Референтен номер: 00338-2017-0028
  Виж повече