1806 - 1810 от 9092 поръчки

 • гр. Пловдив 3 750 (

  „Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с…

  Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG05MOP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, разпределени в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали (ОП1) Обособена позиция № 2: Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2).

  Референтен номер: 00267-2018-0095
  Виж повече
 • България 124 000 (

  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.
  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:
  ? 80 броя компютърни конфигурации тип 1, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 20 броя компютърни конфигурации тип 2, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 40 броя мултифункционални устройства (МФУ) А4, B/W, Lan, duplex,…

  Референтен номер: 00258-2018-0015
  Виж повече
 • България

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” за обособени позиции 2,4,5 и 10

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” за Обособена позиция 2 – Охрана на трамвайно депо “Банишора”, намиращо се на адрес: гр. София 1233, ул. “Подполковник Калитин” №30; за Обособена позиция 4 – Охрана на тролейбусно Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес1528: гр. София , кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; за Обособена позиция 5 – Охрана на Тролейбусно депо “Надежда”, намиращо се на адрес: гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28 и за Обособена позиция 10 – Oхрана на Депо “Клокотница” (помещения, складове, халета, административна сграда, РМР и др. на отчет в под.”Трансенерго…

  Референтен номер: 00203-2018-0024
  Виж повече
 • гр. Враца 50 603 BGN

  „Осъществяване на физическа охрана на имущество по време на мероприятия, организирани от Община Враца и охрана чрез видеонаблюдение на обекти,…

  ...... Продължава от II.1.1)....изградени по проекти – по две обособени позиции”
  Предметът на обществената поръчка включва извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана и видеонаблюдение при нормална и усложнена обстановка .

  Референтен номер: 00814-2018-0043
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”

  Референтен номер: 00435-2018-0064
  Виж повече