3631 - 3635 от 9092 поръчки

 • гр. София

  „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”

  Писмен превод на документи (кредитни досиета) от български на английски език по международно арбитражно дело ICSID № ARB/15/43, заведено от Държавния генерален резервен фонд на Султаната Оман срещу Република България, с обем до 50 000 преводачески страници, съгласно сключено Рамково споразумение СПОР - 6 от 29.01.2016 г.

  Референтен номер: 00210-2015-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”

  Писмен превод на документи (кредитни досиета) от български на английски език по международно арбитражно дело ICSID № ARB/15/43, заведено от Държавния генерален резервен фонд на Султаната Оман срещу Република България, с обем до 5 000 преводачески страници, съгласно сключено Рамково споразумение СПОР - 6 от 29.01.2016 г.

  Референтен номер: 00210-2015-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”

  Писмен превод на документи (кредитни досиета) от български на английски език по международно арбитражно дело ICSID № ARB/15/43, заведено от Държавния генерален резервен фонд на Султаната Оман срещу Република България, с обем до 5 000 преводачески страници, съгласно сключено Рамково споразумение СПОР - 6 от 29.01.2016 г.

  Референтен номер: 00210-2015-0002
  Виж повече
 • България 0  

  : „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП…

  - Денонощна охрана на касово помещение в административната сграда на ТП ДГС Хасково
  1. Доставка и монтаж на сигнално - охранителна техника, която следва да се монтира, както и нейното поддържане 24 часа в денонощието, в почивни и празнични дни, с поставяне на необходимата сигнално-охранителна техника
  - Горски Разсадник Димитровград-
  1. Охрана със сигнално-охранителна техника на сгради, вещи на територията на разсадника.

  Референтен номер: 02716-2017-0027
  Виж повече
 • България 31 985 (

  Доставка и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, монитори, принтери, мултифункционални устройства и документни скенери“ по три обособени…

  Доставка и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, монитори, принтери, мултифункционални устройства и документни скенери по три обособени позиции съгласно Техническите изисквания и спецификации на Възложителя. 1. Обособена позиция №1: Доставка и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри и монитори за нуждите на Столична община: • настолни компютърни конфигурации – 70 броя; • преносими компютри - 5 броя; • монитори – 13 броя. 2. Обособена позиция №2: Доставка и гаранционна поддръжка на мултифункционални устройства и принтери за нуждите на Столична община: • мрежови принтери – 20 броя; • мултифункционални устройства черно-бели А4 – 15 броя; •…

  Референтен номер: 00087-2016-0098
  Виж повече