3631 - 3635 от 8509 поръчки

 • България 0  

  Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

  „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в две позиции: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“.

  Референтен номер: 00373-2016-0023
  Виж повече
 • България 0  

  Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на…

  Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.1, т. 7 от ЗПУ, КРС определя съответстващи на действащите български и европейски стандарти нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване и осигурява за своя сметка ежегодно извършване на измерването на изпълнението им от независима организация. В тази връзка КРС стартира обществена поръчка.

  Референтен номер: 00610-2016-0003
  Виж повече
 • България

  Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД

  Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на ЕСО ЕАД по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие. Доставките ще се извършват по заявки на Възложителя. Предвиждат се доставки на следните консумативи за следните видове офис техника: Матричи принтери – мастилени ленти и други; Мастиленоструйни принтери – глави за принтери черни и цветни; Рефил за презареждане на мастиленоструйни устройства; патрони за принтери черни, цветни и други; Лазерни принтери – тонери черни и цветни; барабани; кутии за отпадъчен тонер и други; Копирни машини – тонери; барабани; кутии за отпадъчен тонер и други; Факс апарати – ролки; тонери; барабани; глави…

  Референтен номер: 01379-2016-0219
  Виж повече
 • България 114 277 (

  Доставка на активни устройства и компоненти за разширение на мрежа от устройства за съхранение на данни

  Доставка на активни устройства и компоненти за разширение на мрежа от устройства за съхранение на данни, съгласно приложена техническа спецификация.

  Референтен номер: 00353-2016-0129
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД

  Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана с контролно - пропускателен режим на четири обекта на дружеството.

  Референтен номер: 00176-2016-0002
  Виж повече