4046 - 4050 от 9034 поръчки

 • гр. Банско 0  

  Реклама на туристическа дестинация България по време на Светвоната купа по сноуборд в гр. Банско в периода 03-05 февруари 2017…

  В рамките на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят ще предостави следните конкретни услуги: 1. Пакет „ТРАСЕ“ - дисциплина „Паралелен слалом“ на 03 февруари 2017 г., вкл.: Банери 4 х1 - минимум 5 позиции (или флагове) Финална зона - платинен кръг • Банери 4 х 1 - минимум 10 позиции Пано за награждаване • 10% от рекламна площ или 7 х 0,25 х 0,13 м Зона за интервюта – 10% от рекламната площ или 3 х 0,25 х 0,13 м Надуваемо съоръжение по трасето или финална зона 2. Пакет „ТРАСЕ“ - дисциплина „Паралелен гигантски слалом“ на 05 февруари 2017 г., вкл.: •…

  Референтен номер: 05024-2017-0001
  Виж повече
 • гр. Русе 0  

  Изработка, дизайн и печат (препечат) на информационни материали, отпечатани върху хартия (с и без допълнителна обработка) - брошури, гидове, карти,…

  Изработка, дизайн и печат (препечат) на информационни материали, отпечатани върху хартия (с и без допълнителна обработка) - брошури, гидове, карти, флаери афиши, дипляни, каталози, грамоти, листовки, корици, програми, покани, каталози, бланки, удостоверения, обложки за удостоверения, съобщения, папки, пощенски пликове и карти, бланки с лого, заявки, регистри, карти за паркиране, кочани, тефтери-регистри, декларации, уведомления, искания, квитанции, фактури, контролни листи, складови разписки, фишове, стикери и др.

  Референтен номер: 00115-2017-0001
  Виж повече
 • България 470 000 BGN

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово

  Предметът на настоящата обществена поръчка е отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово. Доставките се извършват по заявки на възложителя в касата на възложителя в град Габрово, бул."Трети март" № 6.

  Референтен номер: 00657-2016-0009
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника в обекти на ТП «ДГС Невестино»

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника в обекти на ТП «ДГС Невестино- каса и оръжейна стая»

  Референтен номер: 06-00-3
  Виж повече
 • България 0  

  „Закупуване и гаранционна поддръжка на компютърна, офис и сървърна техника и периферни устройства за нуждите на МЗ и Програма ПУНПТ"

  „Закупуване и гаранционна поддръжка на компютърна, офис и сървърна техника и периферни устройства за нуждите на МЗ и Програма ПУНПТ", включваща 3 обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия;
  Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на сървърна техника;
  Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза.”

  Референтен номер: 00080-2016-0018
  Виж повече