×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 5 от 4528 поръчки

 • България 0 (

  Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими…

  Обект на поръчката е услуга, транспорт на пътници, вкл. на деца и ученици, разпределена по две обособени позиции.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Транспортни услуги Виж повече
 • България 0 (

  Извършване на обществена услуга за превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен-Ловеч от утвърдената Републ. транспортна схема от квотата…

  Предмет на поръчката „Извършване на обществена услуга за превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен-Ловеч от утвърдената Републ. транспортна схема от квотата на Община Ловеч по приложени маршрутни разписания”. Обществената услуга по превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен–Ловеч от утвърдената Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ловеч е по следните 6 маршрутни разписания:
  автобусна линия Плевен – Ловеч по маршрутно разписание № 11101
  автобусна линия Плевен – Ловеч по маршрутно разписание № 11102
  автобусна линия Плевен – Ловеч по маршрутно разписание № 11103
  автобусна линия Плевен – Ловеч по маршрутно разписание № 11104
  автобусна линия Плевен – Ловеч по маршрутно разписание…

  Референтен номер: 00169-2019-0008
  Виж повече
 • България 564 866 (

  Доставка на резервни части за редуктори производство на фирма "SIPOS" Германия

  Доставка на резервни части за редуктори производство на фирма "SIPOS" Германия

  Референтен номер: 00353-2019-0020
  Виж повече
 • България 469 800 (

  „Доставка на симулационна система за практическо обучение в условията на 3D виртуална операционна в областта на офталмологията и оборудване за…

  Предметът на настоящата поръчка е доставка на симулационната система за практическо обучение в условията на 3D виртуална операционна и оборудване за 3D печат, с оглед необходимостта от оборудване съответно на Катедра по очни болести към МФ и Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив за съвременно обучение на студенти. Доставката включва оборудване, разделено на две обособени позиции, както следва: ОП № 1: Доставка на симулационна система за практическо обучение в условията на 3D виртуална операционна за овладяване на специфични диагностични, хирургични и терапевтични техники в областта на офталмологията, чрез комбинация от симулатори, периферия и приложен софтуер; ОП № 2: Комплект за…

  Референтен номер: 00512-2019-0010
  Виж повече
 • гр. Несебър 147 777 (

  Доставка на специализирани автомобили по ОП

  Предмет на настоящата поръчка е: Доставка на специализирани автомобили по ОП:
  ОП1 Доставка на мотометачка – 1 бр.
  ОП2 Доставка на сметовоз със система за миене – 1бр.
  ОП3 Доставка на сметосъбиращ автомобил -22 куб. м – 2бр.
  ОП4 Доставка на сметосъбиращ автомобил -9 куб. м – 2бр.
  ОП5 Доставка на тов. автомобил с мултилифт система-1 бр.
  ОП6 Доставка на тов. автомобил с мултилифт система-1 бр.
  ОП7 Доставка на репатриращ автомобил тип ,,паяк“-1 бр.
  Видовете, количествата, технически параметри и изисквания за специализираните автомобили са посочени в техническата спецификация, приложение към настоящата документация.

  Референтен номер: 00126-2018-0039
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg