×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 5 от 4397 поръчки

 • България 0 (

  „Доставка чрез покупка на специализирани мотометачни машини и товарни

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши:
  (1) По Обособена позиция №1 - Доставка чрез покупка на два броя нови,неупотребявани специализирани мотометачни машини със засмукващо устройство и параметри, посочени в Техническата спецификация –Приложение №1 към документацията за участие. С машините ще се извършва почистване на алеи и пешеходни зони в Морска градина на град Варна.
  (2) По Обособена позиция №2 - Доставка чрез покупка на седем броя нови, неупотребявани товарни автомобили с обща маса мин. 7000 кг. и технически параметри, посочени в Техническата спецификация – Приложение №2 към документацията за участие. С товарните автомобили ще се извършва превоз на биоразградими отпадъци,…

  Референтен номер: 00081-2019-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници

  Предметът на настоящата обществена поръчка е за доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници, като същата е съфинансирана със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Вътрешна сигурност". Артикулите, обект на доставка, са подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация към документацията за обществена поръчка, с посочване на количества, минимални технически изисквания и изисквания към гаранционната поддръжка.

  Референтен номер: 05070-2018-0009
  Виж повече
 • България 143 167 BGN

  Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна.

  Обществената поръчка включва доставка на резервни части и аксесоари по пет обособени позиции както следва:
  Обособена позиция/ОП/ №1 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Ситроен;
  ОП №2 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Форд Транзит;
  ОП №3 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фолксваген;
  ОП №4 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фиат;
  ОП №5 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка УАЗ;

  Референтен номер: 00050-2019-0001
  Виж повече
 • България 3 160 BGN

  „Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС“

  Общо прогнозно количество от 56бр. гуми с различни размери за следните позиции Позиция №1 Тойота -16бр.; позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ -40бр.

  Референтен номер: 02711-2019-0039
  Виж повече
 • България 260 000 BGN

  "ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ"

  Изпълнението на предмета на настоящата общ.поръчка (ОП) включва дейности по доставка на пневморесьори, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация(Приложение № 1,неразделна част от документация за ОП). При необходимост от доставки на пневморесьори и/или части за тях,извън изброените в Техн. спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 20% от стойността на договора за ОП, при ед. стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза Възложителят има право да измени договора за общ. поръчка на основание чл.116,…

  Референтен номер: 00088-2018-0038
  Виж повече