×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

3806 - 3810 от 4910 поръчки

 • гр. Сливница

  „Доставка на мобилна сцена за сградата на читалище „Съзнание-1907” по договор за отпускане БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен…

  „Доставка на мобилна сцена за сградата на читалище „Съзнание-1907” по договор за отпускане БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейскиш земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

  Референтен номер: 04644-2015-0001
  Виж повече
 • гр. Разград

  “Доставка на нови моторни превозни средства – леки автомобили и автомобили с висока проходимост, гаранционната им поддръжка и сервизното им…

  Доставка два броя автомобили с висока проходимост /пикап/, марка GREAT WALL, модел STEED 5, при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка и предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автомобили, описани в техническата и ценовата му оферта.Осигуряване на гаранционно поддържане на автомобилите - смяна на дефектирали части или цялостна подмяна на дефектирал автомобил по време на гаранционния срок.Осигуряване на сервизно обслужване на доставените автомобили в рамките на гаранционния им срок, по график и с обхват, определен от производителя на автомобилите.

  Референтен номер: 00459-2015-0003
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

  “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

  Референтен номер: 00203-2015-0008
  Виж повече
 • гр. Велинград

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части,…

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС "Алабак"

  Референтен номер: 02718-2015-0054
  Виж повече
 • гр. София

  „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните”

  Целта на обществената поръчка е осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните.

  Референтен номер: 00696-2015-0002
  Виж повече