×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

3806 - 3810 от 5315 поръчки

 • гр. София

  Сключване на пети договор към рамково споразумение № УД 03-2 от 23.05.2014 г. за интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на самолети…

  Договорът включва:1. Доставкa на оборудване и консумативи за самолет PC-9М по номенклатури, количества и цени съгласно Приложение № 1 от договора; 2. Планови ремонти и технически инспекции на оборудване от комплектацията на самолет PC-9M по номенклатури, количества и цени съгласно Приложение №2 от договора;3. Непланови ремонти и технически инспекции на оборудване от комплектацията на самолет PC-9M по номенклатури, количества и цени съгласно Приложение №3 от договора;4. Доставки/Услуги за самолети PC-9М и PC-12/45, необходимостта от които е възникнала след сключване на договора, по допълнителни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.3, ал.1 от Рамковото споразумение.

  Референтен номер: 00164-2013-0044
  Виж повече
 • гр. София

  Сключване на шести договор към рамково споразумение № УД 03-2 от 23.05.2014 г. за интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на самолети…

  Договорът включва:1. Доставкa на оборудване и консумативи за самолет PC-9М по номенклатури, количества и цени съгласно Приложение № 1 от договора; 2. Непланови ремонти и технически инспекции на оборудване от комплектацията на самолет PC-9M по номенклатури, количества и цени съгласно Приложение № 2 от договора.

  Референтен номер: 00164-2013-0044
  Виж повече
 • гр. София

  Сключване на седми договор към рамково споразумение № УД 03-2 от 23.05.2014 г. за интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на самолети…

  Възстановяване на летателната годност на самолет PC-12/45, регистрационен знак 020, MSN 518.

  Референтен номер: 00164-2013-0044
  Виж повече
 • гр. София

  Сключване на договор с предмет „Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17”

  Извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на вертолет Ми-17 със заводски №103М14 и регистрационен знак 417, което включва комплексно изпълнение на следните дейности:1. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на планера на вертолета, двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия съгласно Приложение № 1 от договора;2. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на агрегати и изделия от снемаемото авиационно въоръжение на вертолета съгласно Приложение № 2 от договора;3. Увеличение на срока на служба на блокове, възли, детайли и агрегати от комплектацията на вертолета съгласно Приложение № 4 от договора, така че да се осигури междуремонтния календарен срок на експлоатация на вертолета от 7 (седем)…

  Референтен номер: 00164-2015-0047
  Виж повече
 • гр. Козлодуй

  Доставка на модернизиран стенд SESITEST за изпитание на импулсно предпазните устройства на Компенсатора на налягане на блокове 5 и 6…

  Доставка на модернизиран стенд SESITEST за изпитание на импулсно предпазните устройства на Компенсатора на налягане на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй

  Референтен номер: 00353-2015-0250
  Виж повече