×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 39 поръчки

 • гр. Варна 41 465 лв. 26.11.2018 17:00

  „ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2045-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪВ ВЕОЛИЯ…

  „ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2045-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪВ ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 30.11.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника” в рамките на проект BG16M1OP002-4.001-0001-C04 „Центрове за повишаване готовността…

  „Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника” в рамките на проект BG16M1OP002-4.001-0001-C04 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Трън 40 099 лв. 20.11.2018 17:00

  „Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги…

  „Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 2 500 лв. 22.11.2018 17:00

  Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня…

  Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Горна Малина 41 500 лв. 21.11.2018 16:30

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Горна Малина за 2019 год. по проект по Оперативна програма за храни…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Горна Малина за 2019 год. по проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки