×

Филтри:

Локация: гр. Добрич

1 - 4 от 4 поръчки

 • гр. Добрич 65 542 лв. 26.07.2018 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община град Добрич“ по три обособени позиции.Обособена позиция №1 (ОП1): ”Доставка на…

  „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община град Добрич“ по три обособени позиции.Обособена позиция №1 (ОП1): ”Доставка на изделия от хартия”Обособена позиция №2 (ОП2): „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса“Обособена позиция №3 (ОП3): „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 64 000 лв. 06.08.2018 16:30

  Организиране и осъществяване на изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо, работно облекло и друг инвентар от текстил.

  Организиране и осъществяване на изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо, работно облекло и друг инвентар от текстил.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 41 667 лв. 27.07.2018 17:00

  “Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка“Обществената поръчка…

  “Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка“Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции:-1-ва обособена позиция – доставка на метални контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1.1 м3 ;-2-ра обособена позиция – доставка на кафяви контейнери за биоразградими отпадъци с вместимост 1.1 м3;Предлаганите контейнери да отговарят на действащите европейски норми за контейнери „БОБЪР” и да притежават:- Сертификат за съответствие на продукта със стандартите:БДС: EN 840- 3:2013; БДС : EN 840- 5:2013 ; БДС : EN 840- 6:2013 ;- Паспорт на изделието включващ техническа характеристика, указания за експлоатация и безопасност

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 86 745 лв. 01.08.2018 16:00

  Основен ремонт на скатни покриви на сградата на Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

  Основен ремонт на скатни покриви на сградата на Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки