×

Филтри:

Локация: гр. Добрич

1 - 4 от 4 поръчки

 • гр. Добрич 3 000 лв. 20.11.2017 17:00

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с.Стожер, община Добричка"

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с.Стожер, община Добричка"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 52 207 лв. 23.11.2017 16:30

  Разработка, внедряване, интегриране и поддръжка на интегрираната болнична информационна система (ИБИС), осъществявано по Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна…

  Разработка, внедряване, интегриране и поддръжка на интегрираната болнична информационна система (ИБИС), осъществявано по Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД". Обучение на 76 лица за работа с ИБИС за 1 седмица.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 18 892 лв. 20.11.2017 16:00

  ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І –…

  ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ” ООД

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 54 693 лв. 22.11.2017 16:30

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на…

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, осъществявано по Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки