×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 77 поръчки

 • гр. Добрич 45 000 лв. 28.02.2020 17:00

  Обществената поръчка е с предмет: "Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане"Обхватът на поръчката включва изпълнение на мероприятия,…

  Обществената поръчка е с предмет: "Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане"Обхватът на поръчката включва изпълнение на мероприятия, които са съобразени с моментното техническо състояние на съоръженията с повишена опасност във всяка общинска структура.Видовете и количествата на услугите са обобщени по следния начин:1.Аварийно възстановяване на повредени възли и съоръжения по газовите инсталации и газови уреди и елементи на водните отоплителни инсталации (тръбопроводи, радиатори,конвектори, съоръжения за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и др.);2.Авариен ремонт на водогрейни котли (в това число подмяна на глидери със съпътстващо химическо промиване на котли и т.н.) и промивка на част от отоплителните тела;3.Регулиране на газовите…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Самуил 15 000 лв. 02.03.2020 17:00

  „Извън гаранционен ремонт, поддръжка, резервни части и аксесоари за Автобуси на община Самуил“

  „Извън гаранционен ремонт, поддръжка, резервни части и аксесоари за Автобуси на община Самуил“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Белослав 24 125 лв. 06.03.2020 17:30

  Организация и логистика на работно посещение на представители на екипи и членове на КВО от МИГ „Аврен – Белослав“ и…

  Организация и логистика на работно посещение на представители на екипи и членове на КВО от МИГ „Аврен – Белослав“ и МИРГ „Аспарухово – Белослав – Аксаково“ при потенциални партньори в Литва“ в изпълнение на проект „Дигитални МИГ-ове“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-12 от 12.02.2020г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 18.03.2020 16:30

  „Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, включващо извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части…

  Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативиу, в съответствие с изискванията, посочени в договора.Услугите, предмет на договора, са посочени в Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ и Приложение 3 Ценовите таблици. Срокът на действие на договора е 24 месеца.

  Референтен номер: 00435-2020-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 134 204 BGN 17.03.2020 16:30

  ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - Ловеч, чрез…

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - Ловеч, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции”, Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП –Ловеч в градовете - Ловеч, Троян, Луковит, Летница, Угърчин, Ябланица…

  Референтен номер: 00218-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки