×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 49 поръчки

 • България 100 000 BGN 14.07.2020 17:00

  „Извършване на ремонт, поддържане, доставка и подмяна на резервни части и аксесоари за автомобили на Общинска администрация и общински звена,…

  С изпълнението на поръчката се цели избор на изпълнител, който да поддържат в изправно техническо състояние автомобилите и специализираната техника, собственост на община Златица. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя. Текущи и аварийни ремонти на МПС - извършват се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед при необходимост, както и в следствие на възникнали аварии. Технически прегледи на МПС - извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите. Доставка и монтаж на резервни части, гориво-смазочни…

  Референтен номер: 00842-2020-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 101 292 BGN 17.07.2020 17:30

  „Кетъринг услуги и сервизно обслужване“

  В изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следва да осигури кетъринг и сервизно обслужване („Услугите“) за следната целева група включваща следните дейности (курсове):
  • за курс „Протокол и етикет" – 440 души общо (вкл. и лектори) по поддейност 1.1 от проекта – 20 групи по 22 души всяка (20 обучаеми и 2 лектори) по 2 дни, тоест общо 20 обучения с обща продължителност 40 дни.
  • за курс „Публична дипломация" – 550 души общо (вкл. и лектори) по поддейност 1.2 от проекта - 25 групи по 22 души всяка (20 обучаеми и 2 лектори) по 2 дни, тоест общо 25 обучения с обща…

  Референтен номер: 1194-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 167 BGN 17.07.2020 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на обучения на служителите…

  Осигуряване (договаряне, резервация и закупуване) на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания по редовни (или чартърни, съгласно условията на Техническите спецификации) въздушни линии - икономична класа за 11 служители на Дипломатическия институт, наети по трудово или служебно правоотношение, по направления – всички държави от Европейския съюз.

  Референтен номер: 1194-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 15.07.2020 17:00

  „Ремонт и текущо техническо обслужване на товарни автомобили на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” с подмяна на части, консумативи и материали, осигурени…

  „Ремонт и текущо техническо обслужване на товарни автомобили на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” с подмяна на части, консумативи и материали, осигурени от Изпълнителя”

  Референтен номер: 02711-2020-0111
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 16.07.2020 17:00

  „Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части на булдозери LIBHERR PR746, собственост на „Югозападно държавно предприятие” ДП”

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани с ремонт и доставка на резервни части и консумативи на булдозери LIBHERR PR746:
  Диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба (дизел), запалителна уредба, електрическа инсталация, ходова част (редуктори ход), джойстик управление, спирачна уредба, хидравлична система, редуктор, хидравлични помпи и хидромотори, климатична инсталация, мазилна и охладителна уредба и други.
  Доставка на всички видове резервни части и консумативи, необходими за поддръжката на булдозерите и въвеждането им в техническа изправност, съгласно инструкциите на производителя (горивни филтри, маслени филтри, въздушни филтри, хидравлични филтри, филтри климатик и кабина), ремъци, уплътнения и други.

  Референтен номер: 2724-2020-0030
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки