×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 70 поръчки

 • България 07.05.2019 16:00

  Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех

  Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех, съгласно обем

  Референтен номер: 00246-2019-0026
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 360 000 BGN 24.04.2019 17:00

  Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS…

  Поддръжката на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок, включва услугите, описани в Техническата спецификация по отношение на техника, подробно описана в Приложение към Техническата спецификация - неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00120-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 1 250 BGN 15.04.2019 16:30

  Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК –Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Обществената поръчка обхваща следгаранционно сервизно обслужване на 1/един/ брой служебен автомобил на РЗОК –Видин. Изпълнението на поръчката се изразява в предоставянето на сервизни услуги включващи техническо обслужване (без годишен технически преглед), поддържане, ремонт и доставката на резервни части, консумативи и принадлежности за служебните автомобили, собственост на РЗОК-Видин. Обществената поръчка не включва доставка на гуми.

  Референтен номер: 00207-2019-0009
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 999 лв. 01.04.2019 17:30

  Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за…

  Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на ЦУ на БАБХ

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 41 667 лв. 01.04.2019 17:30

  „Ефективност на дейностите, свързани с културната политика на Столична община и в частност на тези по „Календара на културните събития…

  „Ефективност на дейностите, свързани с културната политика на Столична община и в частност на тези по „Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки