×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 119 поръчки

 • гр. Твърдица 63 417 лв. 26.04.2018 17:00

  „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции“

  „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 50 000 лв. 26.04.2018 17:30

  Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.06.2018 17:00

  Капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 – 24 вагона и серия 81-714.4 – 24 вагона (12 метровлака…

  Обществената поръчка е за капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 - 24 вагона и серия 81-714.4- 24 вагона (2+10 метровлака по 4 вагона).
  Ремонтът и модернизацията на първите 2 Метровлака се извършва задължително, ако договорът влезе в сила, а на останалите 10 Метровлака – при условията на опция, ако бъде осигурено необходимото финансиране за тях.
  Опцията за ремонт и модернизация на допълнителните Метровлакове може да се осъществи наведнъж или на части.
  Всеки влак е съставен от 4 вагона и е с максимална дължина 80 м.
  Предвижда се за капиталния ремонт и модернизацията на метровагоните, които са в експлоатация към настоящия момент,…

  Референтен номер: 00423-2018-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 23.05.2018 16:30

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци…

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца”

  Референтен номер: 02712-2018-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 400 000 BGN 28.05.2018 17:00

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ,…

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ, 2. СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ, 3. ИНТЕРНЕТ И IP СВЪРЗАНОСТ“

  Референтен номер: 2538-2018-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки