×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 113 поръчки

 • България 2 500 BGN 06.08.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК-Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Предметът на обществената поръчка включва ремонт и поддръжка на 1 брой служебен автомобил на РЗОК –Кърджали.Следгаранционното сервизно обслужване на автомоба/МПС/ включва: техническо обслужване, което включва смяна на филтри и масла, извършване на периодична проверка и оглед на системите възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, извършване на текущи ремонти и периодични технически прегледи.

  Референтен номер: 207-2018-0048
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 4 000 лв. 24.07.2018 16:30

  Почистване на леки и товарни до 3,5 т автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север

  Почистване на леки и товарни до 3,5 т автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Борима 7 600 лв. 17.07.2018 16:00

  Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима

  Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 70 000 лв. 30.07.2018 17:00

  Ремонт на коляно към компенсатора на главен двигател М507

  Ремонт на коляно към компенсатора на главен двигател М507

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 68 000 лв. 20.07.2018 16:10

  Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6

  Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки