×

Филтри:

Сектор: Други услуги

51 - 55 от 71 поръчки

 • България 323 763 BGN 30.01.2019 17:00

  Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна…

  Предметът на поръчката включва: Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Наемане на 2 бр. транскултурни посредници, 2 бр. социални работници и 2 бр.психолози за нуждите на РПЦ-София“; Обособена позиция № 2: „Наемане на 6 бр. транскултурни посредници, 4 бр. социални работници и 2 бр. психолози за нуждите на РПЦ-Харманли“; Обособена позиция № 3: „Наемане на 1 бр. транскултурен посредник, 2 бр. социални работници и 1 бр. психолог за нуждите…

  Референтен номер: 00268-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2019 16:00

  Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй"…

  Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария съгласно Националния авариен план, част III - Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" и Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. Осигуряване и поддържане на 10 броя аварийни болнични легла. Леглата са предназначени за оказване на спешна медицинска помощ на персонал от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария.

  Референтен номер: 00353-2018-0209
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 000 000 BGN 04.02.2019 17:30

  Осигуряване на самолетни билети; хотелски настанявания, хотелски настанявания за групови мероприятия; конферентни услуги и ресторантьорски услуги

  Пълно наименование на поръчката:
  „Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на
  пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания
  в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет
  лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка
  на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за
  групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и
  страната и ресторантьорски услуги в София и страната“

  Референтен номер: 00270-2018-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 36 000 BGN 21.02.2019 17:00

  „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ В МИТНИЦА ЛОМ”

  Предметът на поръчката включва сервизно обслужване и поддръжка на климатици и климатични системи в административната сграда на Митническо бюро – гр. Видин и в митническите учреждения от структурата на Митница Лом

  Референтен номер: 334-2018-0077
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 06.02.2019 17:30

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА…

  Предметът на общетсвената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИИКТ-БАН“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа с две обособени позиции:
  1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“;
  2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на…

  Референтен номер: 04147-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки