×

Филтри:

Сектор: Други услуги

51 - 55 от 141 поръчки

 • гр. Раднево 38 850 лв. 07.05.2019 16:00

  Медицински прегледи на работещите в участък ЖП транспорт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново и рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – общо…

  Медицински прегледи на работещите в участък ЖП транспорт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново и рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – общо 740 човека, съгласно изискванията на Наредба № 54/02.06.2003 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и съгласно техническата спецификация и условията за изпълнение, публикувани в профила на купувача.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Перник 70 000 лв. 23.04.2019 17:30

  „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали…

  „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали и консумативи”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 1 404 лв. 23.04.2019 17:00

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните…

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 1 130 лв. 22.04.2019 17:00

  Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства на ТП "ДГС - Асеновград" за срок от 24…

  Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства на ТП "ДГС - Асеновград" за срок от 24 месеца.Периодичният преглед следва да бъде извършен при спазване разпоредбите на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 69 999 лв. 22.04.2019 17:00

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна…

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки