×

Филтри:

Сектор: Други услуги

91 - 92 от 92 поръчки

 • България 32 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Кърджали

  Предмета на поръчката включва следните сервизни дейности:1. Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура", зачислени на Областно пътно управление - Кърджали;
  2. Доставка на консумативи като спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.
  Възложителят си запазва правото да закупува отделно дребни консумативи, свързани с нормалното и безопасно движение на МПС-та по републиканската пътна мрежа, като крушки, спирачна течност, чистачки, антифриз, двигателно масло при аварийни ситуации с цел запазване…

  Референтен номер: 00044-2019-0033
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:00

  Техническо обслужване на булдозери CATERPILLAR - D8T

  Техническо обслужване и удължаване плана за покритие на експлоатационния ресурс и ремонт при необходимост (извън техническото обслужване на машината) на 10 броя булдозери CATERPILLAR - D8T, собственост на дружеството, със серийни номера, посочени в техническата спецификация на поръчката. Всички изисквания и условия по изпълнение на поръчката са посочени в техническа спецификация, публикувана в електронната преписка на поръчката.

  Референтен номер: 00265-2019-0030
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки