×

Филтри:

Сектор: Други услуги

66 - 70 от 70 поръчки

 • България 50 000 BGN 28.03.2019 16:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“

  Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал., т.3 от ЗОП и включва: -Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, монтаж на резервни части, тенекеджийско-бояджийски дейности и др. на 16 броя служебни МПС с висока проходимост;
  - Доставка на резервни части и консумативи, придружени със сертификат за произход и качество, на 16 броя служебни МПС с висока проходимост.

  Референтен номер: 02716-2019-0015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.03.2019 18:00

  Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

  Настоящата поръчка предвижда да се извършва последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери, измерващи активна и рективна енергия за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Референтен номер: 00609-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 337 906 BGN 25.03.2019 17:30

  „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги по обособени позиции

  „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Мобилни телефонни услуги“,Обособена позиция №2 „Фиксирани телефонни услуги“.
  Предметът на обществената поръчка е свързан с предоставяне на електронни съобщителни услуги,съгласно изискванията на Техническата спецификация,представляваща неразделна част от докумантацията.
  В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция №1 се включват предоставянето на обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM/UMTS/LTE и допълнителни услуги, свързани с тази дейност.
  В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция №2 се включват осигуряването на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани по долу,заедно с определен пакет от допълнителни…

  Референтен номер: 00109-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 528 210 BGN 01.04.2019 16:45

  Избор на изпълнител,притежаващ удостоверение,вписан в регистъра на ДАМТН, съгл.чл.36,ал.1от ЗТИПза абон.поддърж.,ремонт и преустр.на повдиг.СПО с вкл.дост.на резервни части,по 14 ОП,…

  Абонаментно поддържане, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения с повишена опасност, с включени резервни части, стопанисвани от:
  оп1 ЖПС София за 44 бр. СПО и товарозахватни съоръжения.
  оп2 ЖПС Пловдив за 45 бр. СПО и товарозахватни съоръжения.
  оп3 ЖПС Горна Оряховица за 37 бр. СПО и товарозахватни съоръжения.
  оп4 ЖПС Враца за 77 бр. СПО и товарозахватни съоръжения.
  оп5 ЖПС Шумен за 24 бр. СПО и товарозахватни съоръжения.
  оп6 ЖПС Бургас за 12 бр. СПО.
  оп7 ССТ София за 1 бр. СПО.
  оп8 ССТ Пловдив за 3 бр. СПО.
  оп9 ССТ Горна Оряховица за 2 бр. СПО.
  оп10 Енергосекция София за 41 бр. СПО.
  оп11 Енергосекция Пловдив за 30 бр. СПО.
  оп12…

  Референтен номер: 00233-2019-0022
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 680 000 BGN 04.04.2019 16:45

  Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ за период от три години,…

  Обособена позиция № 1 „Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ – автомобили на Централно управление и поделения ЖПС София, УДВГД София, Регионално поделение Енергосекция София, ССТ София – 178 броя автомобили”
  Обособена позиция № 2 „Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ – автомобили на поделения ЖПС Пловдив, ЖПС Бургас, УДВГД Пловдив, Регионално поделение Енергосекция Пловдив, ССТ Пловдив – 177 броя автомобили”
  Обособена позиция № 3 „Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ – автомобили на поделения…

  Референтен номер: 00233-2019-0023
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки