×

Филтри:

Сектор: Други услуги

111 - 115 от 115 поръчки

 • България 750 000 BGN 19.07.2019 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на Столична…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за служебните пътувания в страната и чужбина, осигуряване на трансфер или вътрешен транспорт между летището и хотела и /или мястото на събитието, осигуряване на медицински застраховки за времето на пътуване и престой на командированите лица и предоставяне на съпътстващи услуги.

  Референтен номер: 00087-2019-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 250 BGN 22.07.2019 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части”

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части:
  1. Ремонтни дейности - ремонт на компютри и захранване (твърд диск, захранващ блок AT/ATX, смяна на дънна платка, смяна на вентилатор и др.), както и на периферия – монитори, принтери, скенери.
  2. Доставка и монтаж на резервни части за компютърна техника, посочена в поръчката по по видове и параметри:
  3. Техническо освидетелстване на компютърни конфигурации и сервизни препоръки.

  Референтен номер: 00207-2019-0045
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 269 000 BGN 17.07.2019 17:00

  „Комплексна услуга за доставка на устройства – таблети, с предоставяне на услуга за пренос на данни и достъп до интернет”

  Предметът на обществената поръчка е свързан с осигуряването на мобилни устройства – таблети, осигуряване на съответен брой SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет с обхват територията на страната.

  Референтен номер: 00285-2019-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 783 467 BGN 17.07.2019 17:30

  „Следгаранционна поддръжка на системи в МВР“

  Предмет на обществената поръчка е „Следгаранционна поддръжка на системи в МВР“, разделена на две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 - „Следгаранционна поддръжка на Прецизни климатични системи (ПКС), осигуряващи работната среда в МВР“;
  Обособена позиция №2 - „Следгаранционна поддръжка на Автономни електрозахранващи системи (АЕС), осигуряващи непрекъсващо електрозахранване в МВР“.

  Референтен номер: 5401-2019-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 917 BGN 09.08.2019 17:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Добрич, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и…

  Предметът на обществената поръчка включва ремонт и поддръжка на 1 брой служебен автомобил на РЗОК - Добрич. Изпълнението на предмета на поръчката включва периодична диагностика и при необходимост ремонт на автомобила на възложителя.

  Референтен номер: 207-2019-0044
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки