×

Филтри:

Сектор: Други услуги

96 - 97 от 97 поръчки

 • България 20 000 BGN 13.12.2019 17:00

  Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части(оригинални или алтернативни) по…

  Предметът на поръчката включва:
  1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобил
  2. Текущ ремонт – планови технически обслужвания и аварийни ремонти (при необходимост) с оригинални или алтернативни резервни части.
  3. Доставка на резервни части, материали и консумативи – доставените резервни части, материали и консумативи да са оригинални или алтернативни, придружени със сертификат за произход и качество и да съответстват на марката и модела на съответното МПС.

  Референтен номер: 2716-2019-0147
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 10.12.2019 16:30

  „Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили, ползвани от Център за спешна медицинска помощ – Бургас”

  Обществената поръчка е за възлагане извършването на услуги по ремонт на ползваните от ЦСМП–Бургас извънгаранционни автомобили, услуги по извършване на периодично техническо обслужване, небходимите за поддръжката и ремонта на автомобилите заваръчни услуги, услуги по извършване на годишен технически преглед на автомобилите, извършване на необходимите доставки на части за автомобилите. Видовете услуги и доставки, прогнозни количества, са посочени в техническата спецификация–част от документацията за поръчката. Услугите и доставките следва да се извършват в съответствие с посочените в документацията за поръчката срокове, условия, изисквания.Подробна информация и описание, предмет и обхват на поръчката, количество/обем, място, срок за изпълнение, условия, изисквания, указания, в т.ч.…

  Референтен номер: 00181-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки