×

Филтри:

Сектор: Други услуги

76 - 79 от 79 поръчки

 • гр. Търговище 7 360 лв. 30.08.2019 17:00

  „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ…

  „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Търговище”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.08.2019 17:15

  Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

  Референтен номер: 00797-2019-0040
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 23.08.2019 17:30

  „ПОДДРЪЖКА, ПЛАНОВИ РЕМОНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЙЛЕР-УТИЛИЗАТОР, РЕМОНТ НА ШНЕКОВИ ВАЛОВЕ И ПРИЕМНА КАМЕРА И ДР. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНСИНЕРАТОРА”

  Инсинераторът е инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци, ръководен от дирекция „Нефинансови стопански дейности“ при ПУДООС. Предметът на обществената поръчка включва поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор с изпитателно налягане до 10 аtm, почистване на тръбни снопове, подмяна на тръби, поддръжка и ремонт на обшивката на бойлера, подмяна на сегменти за шнеков вал, частичен ремонт на газоходи, и други дейности съгласно техническа спецификация и приложена към нея таблица по дейности и доставки. Количествата и видът на отделните дейности се определя периодично, въз основа на заявка от страна на възложителя и в зависимост от неговите потребности. Видовете и…

  Референтен номер: 00906-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 835 137 BGN 19.09.2019 17:00

  Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София.

  Поръчката включва: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София по обособени позиции. Об.позиция № 1 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове и Библиотечно – информационния център (БИЦ) на ТУ - София“. Включва дейности по поддръжка и ремонт на 21 бр.асансьорни уредби,от които 13 бр. (2 бр.товарни и 11 бр.пътнически асансьора) с полуавтоматични врати (ПАВ) и 8бр. пътнически асансьора (6 бр. от тях са триплекси) с автоматични врати (АВ);Об.позиция №2 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в студентските общежития и столове (СОС) на ТУ - София“. Включва дейности…

  Референтен номер: 00193-2019-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки