×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 83 поръчки

 • гр. Кюстендил 70 000 лв. 03.06.2019 17:00

  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции“Обособена позиция № 1„Представяне на далекосъобщителни…

  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции“Обособена позиция № 1„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Обособена позиция № 2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 6 000 лв. 06.06.2019 17:30

  „Услуги, свързани с измиване и почистване на моторни превозни средства (МПС), предоставени за ползване на ТД на НАП Варна“

  „Услуги, свързани с измиване и почистване на моторни превозни средства (МПС), предоставени за ползване на ТД на НАП Варна“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 196 000 BGN 13.06.2019 17:00

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на…

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски””

  Референтен номер: 00285-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 49 203 лв. 27.05.2019 17:30

  Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и инсталиране на наличната компютърна и периферна техника с доставка на всички необходими резервни части…

  Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и инсталиране на наличната компютърна и периферна техника с доставка на всички необходими резервни части и консумативи за нуждите на ОбА-Свиленград, Общинска Библиотека и Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Общински исторически музей за периода 2019-2020 година.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 65 000 лв. 27.05.2019 17:00

  Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения, собственост на „Топлофикация София” ЕАД”

  Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения, собственост на „Топлофикация София” ЕАД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки