×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 95 поръчки

 • гр. Шумен 66 000 лв. 13.12.2018 16:30

  « СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,…

  « СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 64 000 лв. 17.12.2018 17:30

  Технически преглед, профилактика, диагностика и отстраняване на неизправности в работата на национален еталон за време и честота.

  Технически преглед, профилактика, диагностика и отстраняване на неизправности в работата на национален еталон за време и честота.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 650 BGN 10.01.2019 17:00

  „Осигуряване на комплексно обслужване на работниците и служителите на териториалните поделения на „ЮЦДП“ – гр. Смолян, попадащи на територията на…

  „Осигуряване на комплексно обслужване на работниците и служителите на териториалните поделения на „ЮЦДП“ – гр. Смолян, попадащи на територията на област Пловдив от служба по трудова медицина - ТП „ДГС – Асеновград“, ТП „ДГС – Пловдив“, ТП „ДГС – Първомай“, ТП „ДГС – Карлово“, ТП „ДГС – Хисар“, ТП „ДЛС – Тракия“, ТП „ДГС – Клисура“, ТП „ДЛС – Кормисош, за срок от 36 месеца, съгласно изискванията на чл. 25 и 25а от „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗЗБУТ), „Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ и други релевантни…

  Референтен номер: 02718-2018-0229
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.01.2019 16:00

  Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6…

  Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 г. има за цел производство на електроенергия от АЕЦ Козлодуй да е безопасно, ефективно и екологично чисто.
  За постигане на тази цел е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности и модификации по основно и спомагателно оборудване и системи, и електромонтажни дейности, свързани с модернизация и възстановяване експлоатационната надеждност на електрооборудване и оборудване от управляващи системи и системи за нормална експлоатация на ядрените съоръжения свързани с производството на…

  Референтен номер: 00353-2018-0189
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.01.2019 17:00

  Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД…

  Поръчката включва техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали за товарни и специални автомобили, обслужващи МЕР Шумен или/и МЕПР Търговище, по заявка на възложителя.

  Референтен номер: 01379-2018-0215
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки