×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 113 поръчки

 • гр. София 20 063 лв. 23.07.2018 17:30

  „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C ”

  „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C ”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 63 228 лв. 16.07.2018 16:00

  „Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.Абонаментната…

  „Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.Абонаментната такса следва да включва всички разходи за сервизна поддържа на медицинското оборудване,включваща труд,транспорт,профилактика,настройки,аварийни дейности,ремонти,подмяна на основни консумативи и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 46 885 лв. 20.07.2018 17:00

  Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции

  Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 60 000 лв. 19.07.2018 16:30

  „Сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП - Кюстендил” за срок от една календарна година, считано…

  „Сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП - Кюстендил” за срок от една календарна година, считано от датата на сключване на договора за възлагане

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 1 512 лв. 20.07.2018 17:00

  „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 /…

  „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки