×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 110 поръчки

 • България 1 500 BGN 21.11.2018 17:00

  Поддръжка на офис техника(компютри,хардуер,софтуер,принтери,скенери,коп.машини,монитори,UPS уст-ва,модеми,рутери и др., вкл.техника в извънгаранционен срок)за срок от 12 м.за нуждите на ТП ДГС Чирпан

  "Поддръжка на офис техника(компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини,монитори,UPS устройства,модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок)за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“

  Референтен номер: 2716-2018-0159
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.11.2018 16:30

  „Приемане на данни, обработка, групиране, печат, пликоване на документи и доставката им като пощенски пратки до клиенти на „ЧЕЗ Разпределение…

  Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:
  А. Неуниверсална пощенска услуга „хибридна поща“ съгласно чл. 3, т. 2 от ЗПУ.
  Б. Универсална пощенска услуга съгласно чл. 3, т. 1 от ЗПУ.
  В. Куриерски услуги съгласно чл. 3, т. 4 от ЗПУ.

  Референтен номер: 01467-2018-0100
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 667 BGN 09.11.2018 17:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Хасково, включително доставка и монтаж на резервни части

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Хасково включва:
  -Сервизно обслужване на компютърна и периферна техника за следгаранционна поддръжка.
  -Профилактика и почистване на компютри и принтери /по заявка на възложителя, най-малко 4 пъти за срока на договора
  -Ремонтни дейности :
  -Диагностика и ремонт на компютри и захранване -твърд диск,захранващ блок АТ/АТХ, смяна на дънна платка, смяна на вентилатор и други.
  -Диагностика и ремонт на скенери.
  -Доставка и монтаж на резервни части за компютърна и периферна техника.
  -Техническо освидетелстване на компютърни конфигурации.
  Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на компютрите и периферната техника в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват…

  Референтен номер: 207-2018-0089
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 12.11.2018 17:30

  „Организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна за посрещане на Нова година, Националния празник на Република…

  Наименование: „Организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна за посрещане на Нова година, Националния празник на Република България - 3-ти март, празника на Варна – 15-ти август и други събития, организирани от община Варна и второстепенните й разпоредители“
  При изпълнение на предмета на обществената поръчка, избраният изпълнител следва да извърши: дейности по организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна във връзка с чествания и градски празници, като посрещане на Нова година, националния празник на Република България, празника на Варна - 15-ти август, 3-ти март и други събития, организирани от община Варна и второстепенните…

  Референтен номер: 00081-2018-0073
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 55 000 лв. 26.10.2018 16:30

  Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо,…

  Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо, работно облекло, одеяла; изсушаване; омекотяване; гладене; сортиране по отделения; опаковане в пликове по начин, предпазващ от замърсяване и измачкване, без рискове от увреждане; транспортиране до Възложителя

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки