×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 61 поръчки

 • гр. София 23 000 лв. 23.01.2020 17:00

  Почистване на леки и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 тона, собственост на ЕСО ЕАД - ЦУ, ЦДУ и…

  Почистване на леки и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 тона, собственост на ЕСО ЕАД - ЦУ, ЦДУ и ТДУ Запад.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 000 лв. 27.01.2020 16:30

  “Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели“

  “Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 21 600 лв. 28.01.2020 17:30

  „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на…

  „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции:Обособената позиция 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, Прогнозна стойност: 9 000.Обособената позиция 2: „Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери“, Прогнозна стойност: 12 600.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 50 000 лв. 24.01.2020 17:30

  Предмет на настоящата обществена поръчка е обслужване на служителите на ДФ "Земеделие", които към настоящия момент са 1612 (хиляда шестстотин…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е обслужване на служителите на ДФ "Земеделие", които към настоящия момент са 1612 (хиляда шестстотин и дванадесет) човека, от регистрирана служба по трудова медицина съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 264 000 BGN 06.02.2020 17:00

  Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън

  Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън
  При изпълнение на поръчката се извършват услуги, във връзка с необходимостта от поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на гр. Трън и на населените места разположени на територията на община Трън в които е изградено улично осветление.

  Референтен номер: 00147-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки