×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 122 поръчки

 • гр. Пловдив 70 000 лв. 25.09.2017 16:30

  Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи, за срок от 1…

  Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща всеки ремонт на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използуа такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 750 BGN 12.10.2017 17:00

  Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ-Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи"

  Предмет на настоящата обществената поръчка е да бъде осъществен избор на изпълнител за извършване на: “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ – Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи”

  Референтен номер: 00145-2017-0185
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 500 BGN 11.10.2017 17:00

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Монтана и ДСП на територията…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Монтана. и ДСП на територията на област .Монтанключващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на експлоатация…

  Референтен номер: 00496-2017-0060
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Панагюрище 69 990 лв. 25.09.2017 16:30

  „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка – закуски и/или плодове и топъл обяд за учениците от СУ…

  „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка – закуски и/или плодове и топъл обяд за учениците от СУ „НЕШО БОНЧЕВ“ град Панагюрище, за учебната 2017/2018г. и учебната 2018/2019г., по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка по заявка на закуски и/или плодове за прогнозен брой 265 ученици от подготвителни групи и от I до IV клас в СУ „Нешо Бончев”–град Панагюрище за учебната 2017/2018г. и учебната 2018/2019г., с прогнозен брой 310 учебни дни за двете учебни години; Обособена позиция №2 – Доставка по заявка на готови ястия-кетеринг за обедно хранене за прогнозен брой 100 ученици от I…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 66 000 лв. 28.09.2017 16:00

  „Абонаментно сервизно обслужване на специализирина медицинска апаратура“.

  „Абонаментно сервизно обслужване на специализирина медицинска апаратура“.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки