×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 84 поръчки

 • България 29.03.2019 18:00

  Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

  Настоящата поръчка предвижда да се извършва последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери, измерващи активна и рективна енергия за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Референтен номер: 00609-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 454 420 BGN 15.03.2019 16:30

  “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и…

  Предметът на обществената поръчка е “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”.
  Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя, на описаните в Техническата спецификация болнична храна, храна за дежурния персонал и оперативни закуски.
  Определените количества храна/брой хранодни по съответните диети/ в Техническата спецификация са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят си запазва правото:
  да променя (да намалява и/или увеличава) определените количества храна, в зависимост от своите…

  Референтен номер: 00684-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Айтос 19 100 лв. 04.03.2019 16:00

  „Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ -…

  „Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Аксаково 225 000 лв. 08.03.2019 17:00

  „Изпълнение СМР на обект: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко…

  „Изпълнение СМР на обект: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 3 333 лв. 27.02.2019 17:30

  „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив“.

  „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив“.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки