×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 115 поръчки

 • България 980 000 BGN 06.12.2017 17:30

  Профилактика, сервиз и поддръжка на техника в Завод за МБТ на отпадъци – двуредови мостови кранове, произведени от фирма VALTORTA…

  Профилактика, сервиз и поддръжка на техника в Завод за МБТ на отпадъци – двугредови мостови кранове, произведени от фирма VALTORTA S.R.L. – Италия и доставка на резервни части.

  Референтен номер: 00087-2017-0130
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 13.12.2017 17:00

  Приготвяне и предоставяне на готова храна в изпълнение на Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд

  предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб, а при реализирани икономии може да се предоставя и десерт за около сто потребителя с цел подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  услугата се предоставя само в делнични дни за срок до 31.12.2019г., като е възможно да бъде преустаноявана временно през летните месеци .

  Референтен номер: 1266-2017-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 74 700 BGN 14.12.2017 17:00

  „Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Източен” – Община Пловдив“ по две…

  Средствата за дейността се определят съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив бюджет на община Пловдив за съответната година. Определено е в район „Източен“ да се хранят до 300 лица за една година. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, който е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден.

  Референтен номер: 01279-2017-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 65 000 лв. 27.11.2017 17:00

  Периодична доставка на бензин А-95 Н, А-98 Н, дизелово гориво и газ пропан - бутан за нуждите на автомобилния парк…

  Периодична доставка на бензин А-95 Н, А-98 Н, дизелово гориво и газ пропан - бутан за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Русе при обща стойност на доставките за 2018 г. в размер на 65 000 /шестдесет и пет хиляди/ лева без ДДС и 78 000 /седемдесет и осем хиляди/ лева с ДДС в т.ч. разделена за следните позиции :1. Позиция 1 – доставка на бензин А-95 Н, А-98 Н, дизелово гориво и газ пропан - бутан за нуждите на автомобилния парк на РДГ – Русе, разположен и обслужващ централното управление на РДГ Русе и област…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 300 лв. 24.11.2017 16:00

  "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на…

  "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците".

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки