×

Филтри:

Сектор: Други услуги

96 - 100 от 115 поръчки

 • България 65 406 BGN 31.07.2019 15:00

  „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2019г.-2020г.”

  Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2019г.- 2020г., собственост на КОЦ - ВРАЦА ЕООД по 13 обособени позиции.

  Референтен номер: 00813-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 500 лв. 18.07.2019 17:00

  „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО…

  „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 25.07.2019 17:30

  Ремонт и поддръжка на автомобилни техника на РДГП – Бургас във външни сервизи

  „Ремонт и поддръжка на автомобилна техника на РДГП - Бургас във външни сервизи”, с основни местонахождения на автомобилите: гр. Бургас: (РДГП – Бургас)
  гр. Бургас: (ГПУ – Бургас)
  гр. Бургас: (ГПУ – Аерогара Бургас)
  гр. Варна: (ГПУ – Варна)
  гр. Варна: (ГПУ – Аерогара Варна)
  гр. Царево: (ГПУ – Царево)
  гр. Каварна: (ГПУ – Каварна)
  Количество на обществената поръчка: Марките, моделите и количеството на автомобилите, които ще се поддържат и ремонтират са посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 02849-2019-0024
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 40 000 BGN 26.07.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил

  Извършването на услугата включва: техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на МПС, собственост на АПИ, зачислени за ползване на ОПУ - Кюстендил, съгласно Приложение № 1. В Приложението може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, вътрешно прехвърляне на автомобили. В предмета на поръчката влиза доставка на консумативи като: спирачна течност, течност, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, трансмиционно масло, деференциално масло, грес и др.

  Референтен номер: 00044-2019-0044
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 500 000 BGN 26.07.2019 16:30

  „Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска"…

  Настоящата процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти, при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 5 /пет/ обособени позиции.
  Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
  Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.

  Референтен номер: 00360-2019-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки