×

Филтри:

Сектор: Други услуги

96 - 99 от 99 поръчки

 • България 800 000 BGN 15.11.2018 17:30

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/ UMTS с национално покритие, изграждане на свързаност…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и изграждане на свързаност за нуждите на община Варна и бюджетните й звена чрез осигуряване на мобилна телефонна услуга и мобилен интернет на SIM карти съгласно техническо задание. Изграждане на свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи Автоматизираната билетна система и системата за контрол и управление на Масовия градски обществен транспорт (МГОТ). Осигуряване на свързаност на Машини за продажба на билети и зареждане на карти за МГОТ и национална система за разплащане…

  Референтен номер: 00081-2018-0061
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 14.11.2018 17:00

  Абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен срок на асансьори и ескалатори на метростанции от първи и втори метродиаметър на софийското метро,…

  Обществената поръчка за предоставяне на услуги включва абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен срок на 29 броя асансьори ORONA и 26 броя ескалатори SJEC на метростанции от първи и втори метродиаметър на софийското метро, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции.

  Референтен номер: 00423-2018-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 68 300 BGN 13.11.2018 17:30

  „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части - /без допълнително оборудване/, обслужващи…

  „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части - /без допълнително оборудване/, обслужващи административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково”. Предметът на поръчката включва: 1. Техническо поддържане, съгласно т.1 и т.5 от раздел II от Техническата спецификация; 2. Извършване на ремонт - съгласно т.2 и т.5 от раздел II от Техническата спецификация; 3. Други дейности, свързани с техническото поддържане - съгласно т.3 от от раздел II от Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00530-2018-0100
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.11.2018 16:00

  Ремонт на два броя електролизери

  Ремонт на два броя електролизери, съгласно Техническо задание - Приложение № 1 към документацията

  Референтен номер: 00246-2018-0118
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки