×

Филтри:

Сектор: Други услуги

126 - 129 от 129 поръчки

 • България 52 500 BGN 13.04.2020 16:30

  „Извършване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД по обособени позиции

  Периодично извършване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД по обособени позиции:
  Обособена позиция №1: Извършване на сцинтиграфии
  Обособена позиция №2: Извършване на клинично-химични изследвания
  Обособена позиция №3: Извършване на микробиологични, вирусологични и клинична имунология
  Обособена позиция №4: Извършване на имунохематологични изследвания
  Обособена позиция №5: ФИД и кръвно-газов анализ
  Обособена позиция №6: Извършване на изследвания по медицинска генетика

  Референтен номер: 00045-2020-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.04.2020 17:00

  “РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД –…

  Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР) с предмет: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора ”, който да позволи достигането на енергийни икономии в размер на 798,642 MWh за година и спестени въглеродни емисии в размер на 654,12 tCO2/год., съгласно Доклад за обследване за енергийна ефективност, за достигането на които енергийни икономии Изпълнителят поема ангажимент да гарантира на Възложителя по силата на този договор за срок от 120 месеца, считано от въвеждането на предвидените енергийноефективни мерки.
  “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - СТАРА ЗАГОРА има изготвен „Доклад за…

  Референтен номер: 00397-2020-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 13.04.2020 16:30

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Габрово, за период от 24 /двадесет и четири/…

  Предметът на поръчката включва извършването на извънгаранционна поддръжка на служебните МПС, собственост на Възложителя АПИ-ОПУ-Габрово, по модели, вид, марка, и технически данни за автомобилите, посочени в Приложение В- Списък на МПС, включени в предмета на обществената поръчка. Видовете дейности, които следва да бъдат извършвани от Изпълнителя са следните: Технически прегледи на МПС; Техническо обслужване (ТО); Периодично техническо обслужване (ПТО); Текущ ремонт (ТР), 24-часова пътна помощ /транспорт на аварирал автомобил от мястото на авария до сервиза/; Тенекеджийски и бояджийски дейности; Проверка и зареждане на климатични системи; Проверка и зареждане на акумулаторни батерии; Влагане на резервни части, материали и консумативи.Закупуването на автомобилни…

  Референтен номер: 00044-2020-0012
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 000 BGN 13.04.2020 17:00

  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2020 година”

  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2020 година”

  Референтен номер: 2711-2020-0054
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки