×

Филтри:

Сектор: Други услуги

11 - 15 от 99 поръчки

 • гр. Самоков 16 700 лв. 22.11.2018 17:00

  Aбонаментно сервизно обслужване и ремонт и доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ…

  Aбонаментно сервизно обслужване и ремонт и доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок до 30.10.2019 г.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 31 333 лв. 22.11.2018 17:30

  „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно управление…

  „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 68 000 лв. 16.11.2018 17:00

  Предмет на настоящата поръчка е: „Проектиране, реконструкция и ремонт на щит за управление (командна зала) на енергийни котли и турбогенератори…

  Предмет на настоящата поръчка е: „Проектиране, реконструкция и ремонт на щит за управление (командна зала) на енергийни котли и турбогенератори в „Топлофикация София” ЕАД” с две обособени позиции”Обособена позиция №1: „Ремонт на Втори топлинен щит в ТЕЦ „София Изток”;Обособена позиция №2: „Ремонт на командна зала на енергийни котли №№ 7, 8 и 9 и Турбогенератор № 8 в ТЕЦ „София”.Участниците могат да подават оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.12.2018 17:00

  Следгаранционна поддръжка на шест броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други агрегати…

  Следгаранционна поддръжка на 6 газотурбокомпресорни агрегати(ГТКА),оборудвани с газотурбинни двигатели тип MARS 90,със система за автоматично управление на ГТКА,с центробежен компресор,с маслена система на ГТКА, с електрооборудване на ГТКА и с други агрегати и системи на ГТКА,с цел гарантиране на висока надеждност и непрекъсваемост в работата на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ЕАД,включваща:Оказване на техническа помощ при локализиране на повреди и отстраняване на дефекти в компресорните станции(КС);Осигуряване на технически специалист за извършване на дейности по локализиране на дефекта и техническа подкрепа за отстраняването му на място на площадката на КС на съответния ГТКА;Доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация(при необходимост)на 467вида…

  Референтен номер: 01351-2018-0066
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 37 000 BGN 06.12.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, услуги по монтаж и баланс на гуми…

  Поръчката включва :„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, услуги по монтаж и баланс на гуми и джанти, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС” за нуждите на ТП „ДГС Сандански“ за срок от 24 месеца” на 10 броя МПС стопанисвани от ТП " ДГС Сандански"

  Референтен номер: 02724-2018-0101
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки