×

Филтри:

Сектор: Други услуги

11 - 15 от 71 поръчки

 • България 128 200 BGN 27.02.2019 16:30

  „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура”

  Поръчката включва дейности по профилактични прегледи на апаратите, включени в съответната обособена позиция, както и отстраняване на повреди, възникнали в хода на работата на съответния апарат. Максималните срокове за отзоваване на сервизните специалисти при авария/повреда на апаратите, включени в съответната обособена позиция са посочени в раздел VІІ, т.7.5 «Методика за оценка на предложенията» от Общите условия за провеждане на процедурата. За техника, която към момента на подписване на договора е с фабрична гаранция изпълнението на поръчката е в сила от датата на изтичането и.

  Референтен номер: 00301-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 260 000 BGN 18.02.2019 17:00

  „Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА“

  „Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА“ в две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на БТА” - Ползваните от БТА служебни 180 SIM-карти трябва да бъдат обособени в бизнес-група с безплатни и неограничени разговори в нея
  Обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 41 бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по обекти на БТА, за пренос на глас в реално време, за осъществяване на национални и международни разговори, както в…

  Референтен номер: 00615-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 281 438 BGN 21.02.2019 16:30

  „ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА СТАЦИОНАРНИТЕ ПАЦИЕНТИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИЕТИ, СЪГЛАСНО РЕЦЕПТУРНИКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА БОЛНИЧНО ХРАНЕНЕ…

  Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на „МБАЛ-Благоевград“ АД, разпределена в две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 – “Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“.
  Диетите, с които лечебното заведение работи са:
  1. Диета № 1 – стомашно-чревни заболявания;
  2. Диета № 1 А – тежкоболни, оперирано болни (течно-кашава диета);
  3. Диета № 4 – колити,…

  Референтен номер: 00816-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 245 000 BGN 21.02.2019 17:00

  „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  За Обособена позиция № 1 „Приготвяне на храна за настанените в дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), гр. Баня, Община Карлово”. Услугата включва ежедневно приготвяне на закуска, обяд и вечеря. Сутрин – закуска; Обяд – супа, основно ястие и десерт; Вечеря – основно ястие и десерт. При спазване на следните основни изисквания към дневното менюто: 1 постен ден; 1 рибен ден; 5 дни месни ястия /по 1 месно ястие/. Услугата включва ежедневно приготвяне на закуска, обяд и вечеря за 120 човека.
  За Обособена позиция № 2 „Приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж (ДСП) в Община Карлово”.…

  Референтен номер: 00072-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 22.02.2019 17:30

  „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез…

  Свързаността на абонатите на Министерство на околната среда и водите и неговите структури с обществената телефонна мрежа е реализирана посредством 337 бр. прави телефонни поста, 28 бр. ISDN BRA поста, 1 бр. ISDN PRA пост и 1 бр. VoIP- SIP пост. Всички телефонни номера, имащи достъп до обществената телефонна мрежа са част от Националния номерационен план и представляват Географски номера по смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Целта на обществената поръчка е осигуряване на пълна свързаност на потребителите от структурите на Възложителя към други мрежи в страната и чужбина - фиксирани и мобилни, при запазване на използваните номера.

  Референтен номер: 00258-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки