×

Филтри:

Сектор: Други услуги

11 - 15 от 141 поръчки

 • гр. Габрово 161 239 BGN 13.05.2019 17:00

  Ежедневно приготвяне и доставка на храна по обособени позиции

  Ежедневно приготвяне и доставка на храна по обособени позиции:
  Обособена позиция №1: Ежедневно приготвяне и доставка на храна за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, кв. Маркотея, гр. Габрово
  Обособена позиция №2: “Ежедневно приготвяне и доставка на храна за „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ”, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи„ и „Дневен център за деца с увреждания“ – гр. Габрово
  Обособена позиция №3: Приготвяне и доставка на храна за деца, участващи в летни училища по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”
  Обхватът…

  Референтен номер: 00038-2019-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 130 000 BGN 09.05.2019 17:30

  „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на КПКОНПИ”

  Референтен номер: 05659-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 217 000 BGN 09.05.2019 17:00

  Извънгаранционно поддържане на специализирано оборудване на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с две обособени позиции

  „Извънгаранционно поддържане на специализирано оборудване на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 - Извънгаранционно поддържане на двудиапазонни доплерови метеорологични радари, работещи под система ИРИС;
  Обособена позиция № 2 - Извънгаранционно поддържане на технически средства, на системите и продуктите за управление на стрелба с противоградови ракети, на кодирани телеметрични мрежи и мрежи за гласови данни.“

  Референтен номер: 894-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 09.05.2019 17:30

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Перник и ДСП на територията на…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Перник и ДСП на територията на област Перник, включващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на експлоатация…

  Референтен номер: 00496-2019-0034
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Перник 69 900 лв. 30.04.2019 14:30

  Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на тежкотоварна автомобилна техника, собственост на община Перник

  Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на тежкотоварна автомобилна техника, собственост на община Перник

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки