×

Филтри:

Сектор: Други услуги

16 - 20 от 99 поръчки

 • България 18.12.2018 17:30

  РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)

  Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния…

  Референтен номер: 01158-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 03.12.2018 16:00

  Текущ ремонт и техн. обслужване на сан. автомобили на ЦСМП - Ст. Загора посочени по марка и брой в спецификацията…

  Извършване на текущ ремонт и техническо обслужване при необходимост на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора, посочени по марка и брой в спецификацията, вкл. доставка на необходимите резервни чассти и извършване на ремонтни услуги през 2019 г. Ремонтът и обслужването се извършват по искане на Възложитеря в сервизна база на Изпълнителя в срок и качество, посочени в договора. Цената и срока за плащане се уговарят в договора.

  Референтен номер: 00223-2018-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Карнобат 2 088 лв. 13.11.2018 17:00

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на…

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пирдоп 45 925 лв. 14.11.2018 16:00

  „Доставка на храна след направена заявка за нуждите на „МБАЛ – Пирдоп” АД, по три обособени позиции, както следва: Обособена…

  „Доставка на храна след направена заявка за нуждите на „МБАЛ – Пирдоп” АД, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „ Доставка на храна за пациенти по диети с №№ 1,7,9,10,15 и детски диети 0-6 месеца, 6-12 месеца,12-36 месеца“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на предпазна храна за служители със специфичен характер на труда“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на храна за дежурен персонал“.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 10.12.2018 16:30

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци…

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца”

  Референтен номер: 02712-2018-0050
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки