×

Филтри:

Сектор: Други услуги

16 - 20 от 141 поръчки

 • гр. Пловдив 38 000 BGN 20.05.2019 16:30

  Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП ,предоставени за ползване на РДСП-Пловдив и на…

  Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП-Пловдив и на ДСП на територията на област Пловдив за срок от 2 години, включващо: извършване на пълно техническо и сервизно обслужване,включително извършване на профилактика,диагностика , ремонт,доставка и монтаж на резервни части и консумативи,смяна на гуми,външно и вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед на служебните автомобили на АСП,предоставени за ползване на РДСП-Пловдив и на ДСП на територията на област Пловдив,за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ .Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 10,неразделна част…

  Референтен номер: 00496-2019-0033
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 688 BGN 23.05.2019 16:00

  „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния…

  „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2018 год.”

  Референтен номер: 02716-2019-0041
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 95 810 BGN 21.05.2019 16:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства по обособени позиции

  Предмета на поръчката включва следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства включително доставка на прогнозни количества резервни части и консумативи описани като вид в техническата спецификация на възложителя по обособени позиции.

  Референтен номер: 02718-2019-0049
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 20.05.2019 17:00

  Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ,…

  Поръчката е за извършване на техническо обслужване, диагностика, текущ и основен ремонт, автотеникеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и консумативи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, репатриране на аварирали автомобили в рамките на гр. София и извън рамките на гр. София. За срока на договора, изброените дейности ще се извършват по заявка на възложителя, съобразно реалните нужди на ЕСО ЕАД.

  Референтен номер: 01379-2019-0062
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 757 500 BGN 15.05.2019 17:30

  „ УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА УОС ЕАД- ЛЕТЕН СЕЗОН 2019 ГОДИНА. В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  „ УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА УОС ЕАД- ЛЕТЕН СЕЗОН 2019 ГОДИНА. В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
  Обособена позиция № 1:
  -ПК „Балчик-Шумен“в гр.Блачик; ПБ“Фиш – Фиш Албена“ в к.к. Албена
  -ПК „Краево“.ПБ“Кранево-Търговище“. ПБ“Кранево-Разград“, ПБ „Кранево-Русе“ и Хотел Невен в с.Кранево, като всички почиващи от ПБ „Кранево“ се хранят в ПБ“Кранево-Търговище?, всички почиващи от ПБ „Кранево-Русе“ и ПБ“Кранево-Разград“се хранят в ПБ „Кранево-Разград“, Хотел „Невен“.
  Кв.Галата, гр.Варна, ПБ ‚Св.Св Константин и Елена“ в к.к Св.св.Константин и Елена, ПБ „Шкорпиловци-Русе“ в с.Шкорпиловци,
  -ПБ „Обзор“, ПБ“Обзор-Чайка“ в гр.Обзор, като почиващите от ПБ ‚Обзор-Чайка“се хранят в ПБ“Обзор“
  Обособена позиция № 2:
  -ПБ „Равда-Пловдив“, ПБ „Равда-Кърджали“ и ПБ „ндк-Равда“ в…

  Референтен номер: 02335-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки