×

Филтри:

Сектор: Други услуги

16 - 20 от 71 поръчки

 • България 85 000 BGN 12.02.2019 17:00

  „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“ по две обособени позиции

  Обществената поръчка е с предмет предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Обслужване и профилактика на ОВК системи в сграда на СРС на бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23; Обособена позиция 2: Обслужване и профилактика на ОВК системи в сграда на СРС на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54. Подробно описание на съоръженията по обособени позиции се съдържа в техническите спецификации към документацията [Приложение № 1 и Приложение № 1а (за ОбП №1) и Приложение № 2 (за ОбП № 2)]. Срокът за изпълнение по всяка…

  Референтен номер: 1152-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 1 000 лв. 31.01.2019 16:30

  Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР софия град

  Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР софия град

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 000 лв. 31.01.2019 16:30

  Почистване на автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София град

  Почистване на автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София град

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливо поле 32 312 лв. 25.01.2019 16:30

  Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в…

  Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Педиатър в услуги „Ранна интервенция на уврежданията”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”; Обособена позиция № 2: Педиатър в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”; Обособена позиция № 3: Гинеколог в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливен 60 000 лв. 24.01.2019 17:00

  ,,Намаляване популацията на бездомните кучета’’

  ,,Намаляване популацията на бездомните кучета’’

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки