×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 43 поръчки

 • гр. Цар Калоян 50 510 лв. 25.01.2018 16:00

  „Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян”

  „Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян”

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 26.02.2018 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран…

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за сградата на Изпълнителна агенция Медицински одит“

  Референтен номер: 02294-2018-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костенец 274 600 BGN 22.02.2018 16:30

  "Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”

  Предмет на обществената поръчка - „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец” както следва:
  • Безоловен бензин А 95 Н;
  • Дизелово гориво;
  • Пропан-бутан /LPG/.
  ПРОДУКТИ И ПРОГНОЗНИ количества:
  1. Безоловен бензин А95Н - до 10 680литра;
  2. Дизелово гориво - до 80 640 литра;
  3. Пропан-бутан /LPG/ - до 92 500 литра.

  Референтен номер: 00484-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 128 000 BGN 08.02.2018 17:00

  [„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Антоново“]

  Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Антоново,област Търговище.Отнасяща се за всички общински обекти на територита на общината.Включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя.Осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.

  Референтен номер: 00911-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 50 000 лв. 24.01.2018 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД - Плевен

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки