×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 35 поръчки

 • гр. Своге 4 500 лв. 27.01.2020 16:30

  Доставка на пелети за нуждите на ТП ДГС Своге

  Доставка на пелети за нуждите на ТП ДГС Своге

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 70 000 лв. 03.02.2020 15:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 000 BGN 20.02.2020 17:00

  Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Струмяни", за срок от 36 месеца

  Предмета на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) за срок от 36 месеца за три обекта стопанисвани от ТП "ДГС Струмяни". Прогнозно количество електроенергия за три години е 93 000 кВтч и е определено на база разходваните количества за предходните 12 месеца за всички обекти стопанисвани от Възложителя. Предмета на поръчката е подробно описан в техническа спецификация - приложение № 2 и проекта на договор - приложение № 3 от…

  Референтен номер: 2724-2020-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Искрец 60 000 лв. 27.01.2020 15:30

  Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12…

  Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.02.2020 16:45

  Сключване на рамково споразумение с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на…

  Сключване на рамково споразумение с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за три години”.Прогнозните количества електрическа енергия за тригодишен период са, както следва:
  I-ви едногодишен период от действие на рамковото споразумение – 150 280 MWh
  II-ри едногодишен период от действие на рамковото споразумение –150 280 MWh
  III-ти едногодишен период от действие на рамковото споразумение –150 280 MWh
  Общо колич. 450 840 MWh.Планираното от Възложителя прогнозно количество от 150 280 MWh за всеки едногодишен период не го обвързва със задължението да го заяви през срока на действие на договора за възлагане на обществената…

  Референтен номер: 01605-2020-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки