×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 1 от 1 поръчки

 • България 14.08.2020 17:00

  „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД…

  В предмета на обществената поръка се съдържа доставка на електрическа енергия в 156 обекта на Възложителя. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти. Прогнозното количество доставяна електрическа енергия за срока на договора е: 10 6100 MWh за НН 0,4 kV и 4729,000 MWh за CpH 20 kV. Доставките по допълнително включените обекти ще се осъществяват при същите условия.

  Референтен номер: 00330-2020-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки