×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 32 поръчки

 • България 151 000 BGN 15.04.2019 16:00

  Доставка на електрическа енергия

  Доставка на активна ел.енергия за ниско напрежение. Прогнозното й количество е 756 000 кВтч за срока на изпълнение на ОП. Местата за доставка са две, те се намират в гр.Стара Загора и са посочени в техническите спецификации.

  Референтен номер: 00731-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 400 000 BGN 15.04.2019 16:30

  Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за УМБАЛ „Св. Иван…

  Предмет на настоящата процедура е Доставка на активна електроенергия за УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Предвижданото количество потребление на електрическа енергия за 12 месеца е 2 000 000 квтч.

  Референтен номер: 594-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 787 340 BGN 23.04.2019 16:00

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр.…

  Поръчката включва доставка на електрическа енергия за обектите на лечебното заведение за срок от 12 месеца, с възможност за удължаване (подновяване) до сключването на нов договор по реда на ЗОП, но не повече от 12 месеца.

  Референтен номер: 00325-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 400 000 BGN 29.03.2019 17:30

  Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Нацонален дворец на културата –…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Нацонален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и избор на координатор на балансираща група. Предметът на обществената поръчка е: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Нацонален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно…

  Референтен номер: 02715-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 39 000 BGN 16.04.2019 17:00

  „ Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от…

  „ Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца“

  Референтен номер: 02718-2019-0032
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки