×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 24 поръчки

 • България 30 000 BGN 25.06.2019 16:00

  “Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36…

  “Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС „Хисар“.

  Референтен номер: 02718-2019-0075
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Монтана 45 000 лв. 03.06.2019 16:30

  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Регионално депо за отпадъци“ ЕООД гр. Монтана

  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Регионално депо за отпадъци“ ЕООД гр. Монтана

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 184 800 BGN 17.06.2019 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД

  С възлагането се цели да бъде определен Изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия, който е координатор на стандартна балансираща група на ниво средно напрежение, осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД. Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка е изчислено на база действителната консумирана от обектите на „Пазари Възраждане“ ЕАД електрическа енергия за последните 12 месеца, коригирано с евентуалните промени в количествата, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката…

  Референтен номер: 01953-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 21 196 лв. 27.05.2019 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ І– Пловдив"…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ І– Пловдив" ЕООД

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 31 825 лв. 27.05.2019 16:00

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на ПГСС…

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на ПГСС „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки