×

Филтри:

Сектор: Енергетика

56 - 56 от 56 поръчки

 • България 25 000 BGN 25.01.2019 17:30

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя за смяна на доставчика на елекроенергия.
  2.Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3.Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и…

  Референтен номер: 00207-2018-0128
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки