×

Филтри:

Сектор: Енергетика

46 - 47 от 47 поръчки

 • България 2 300 000 BGN 29.11.2018 17:30

  Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите…

  “Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР“
  по следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”
  Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и…

  Референтен номер: 2351-2018-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 145 000 BGN 14.11.2018 16:30

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТП на НОИ –…

  Предметът на настоящата общ. поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив (по обос. поз. №1 - на адрес гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7 и по обос. поз. №2 - на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на почасови дневни графици от координатор на балансираща група; подаването им към Електроенергийния системен оператор - ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост;поемане от изпълнителя отговорността за…

  Референтен номер: 00145-2018-0161
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки