×

Филтри:

Сектор: Енергетика

31 - 32 от 32 поръчки

 • гр. Хасково 36 000 лв. 30.07.2020 14:00

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово…

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол.При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не…

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 36 000 лв. 30.07.2020 14:00

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово…

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол.При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не…

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки