×

Филтри:

Сектор: Енергетика

6 - 10 от 32 поръчки

 • България 12.04.2019 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия и членство в балансираща група като непряк член за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

  Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и членство в балансираща група като непряк член за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
  Прогнозните количества са посочени в техническата спецификация на Възложителя.
  Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 00277-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 31 204 лв. 05.04.2019 16:30

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция –…

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора ".

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 134 442 BGN 29.03.2019 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение от

  Изпълнителят извършва доставка, за период от 12/дванадесет/ месеца, на 1 386Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група за ниско напрежение за обекти на възложителя, а именно: местата на присъединяване на обектите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4 към електро разпределителната мрежа

  Референтен номер: 00468-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 139 118 BGN 29.03.2019 17:30

  ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

  Във връзка с либерализирането на електроенергийния пазар е необходимо да се осигури доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група, за нуждите на Община Своге, за обекти присъединени на ниско напрежение.

  Референтен номер: 00227-2019-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Искрец 55 000 лв. 26.03.2019 15:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки