×

Филтри:

Сектор: Енергетика

31 - 32 от 32 поръчки

 • България 3 982 765 BGN 28.03.2019 16:45

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на ДП НКЖИ по обособени позиции

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на ДП НКЖИ по обособени позиции както следва:
  1.обособена позиция 1: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на ДП НКЖИ присъединени на ниво средно напрежение /СрН/
  2.обособена позиция 2, Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на ДП НКЖИ присъединени на ниво ниско напрежение /НН/

  Референтен номер: 00233-2019-0036
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 243 000 BGN 27.03.2019 16:30

  „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил…

  Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имотите, собственост и ползвани от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”,включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя за срок от една година.Прогнозно количество електрическа енергия за 1 година е 1 500 MWh.

  Референтен номер: 266-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки