×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

1 - 5 от 17 поръчки

 • гр. Варна 69 000 лв. 28.01.2020 17:00

  Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани…

  Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.Предметът на поръчката е разделен на шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ за депозиране на суми в лева“. Прогнозна стойност – 3 000 лева.Обособена позиция №2: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване на банкови гаранции и гаранции за изпълнение по договори, сключени по реда на ЗОП”. Прогнозна стойност 4 000 лева.Обособена позиция №3 „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 58 000 лв. 27.01.2020 17:00

  Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на…

  Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електронна техника, „Злополука”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 000 BGN 18.02.2020 16:00

  Застраховка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив от претенции, основани на вреди, причинени от лица, упражняващи медицинската професия в…

  Предоставяне на застрахователна услуга за Застраховка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив от претенции, основани на вреди, причинени от лица, упражняващи медицинската професия в лечебното заведение по повод професионалната отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение - УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, подробно описани в техничестото задание на Възложителя. със срок от 12 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца

  Референтен номер: 325-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 24 030 лв. 27.01.2020 16:30

  „Предоставяне на застрахователни услуги чрез „Застраховка на недвижимо имущество и медицинска апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции” подробно описани…

  „Предоставяне на застрахователни услуги чрез „Застраховка на недвижимо имущество и медицинска апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции” подробно описани в Техническата спецификация.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 05.02.2020 16:00

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 189 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 189 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

  Референтен номер: 00693-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки