×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

6 - 8 от 8 поръчки

 • гр. Стара Загора 60 000 BGN 12.03.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност”…

  „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на МПС“, съгласно Техническата спецификация на Възложителя

  Референтен номер: 00774-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 95 000 BGN 21.02.2018 16:30

  Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по две обособени позиции.

  Настоящата поръчка е за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицински персонал“ и Обособена позиция №2: „Застраховане на медицинска апаратура“.
  Обслужващ застрахователен брокер по застраховките и за двете обособени позиции е Застрахователен брокер „СИ АЙ БИ“ ООД.

  Референтен номер: 00360-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 189 300 BGN 27.02.2018 17:30

  Застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС” на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия…

  Застраховане на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия и заведения за социални услуги, в т. ч. застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС”, по приложени списъци на автомоблите и видове застраховки.

  Референтен номер: 00087-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки