×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

11 - 14 от 14 поръчки

 • България 541 600 BGN 03.04.2019 17:30

  "Застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс (Помощ при пътуване в чужбина с…

  Обособена позиция № 1: „Застраховка на служители на Министерството на вътрешните работи, краткосрочно командировани съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ПМС №115/2004 г.)“;
  Обособена позиция № 2: „Застраховка на служители на Министерството на вътрешните работи и придружаващите членове на семействата им дългосрочно командировани, съгласно Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (ПМС №188/2008 г.)“.

  Референтен номер: 00752-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.04.2019 16:00

  Допълнително доброволно здравно застраховане на работници и служители на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и членове на семействата им

  Допълнително доброволно здравно застраховане на работници и служители на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и членове на семействата им. Обемът на здравноосигурителни услуги включва: Извънболнична медицинска помощ; Болнична медицинска помощ; Комплексна (комбинирана) медицинска помощ; Услуги, свързани с предоставяне на медицинска помощ; Услуги, свързани с домашно обслужване на пациентите; Възстановяне на разходи за болнично, извънболнично лечение и медикаменти.Условията за участие и изискванията за изпълнение се съдържат в Документацията за участие и Техническо задание №17.УАК.ТЗ.305

  Референтен номер: 00353-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 01.04.2019 16:00

  Сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия” в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, както и…

  Предоставяне на застрахователна услуга за задължителна застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия” в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, в това число лицата, сключили с УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД договор за обучение за придобиване на специалност по Наредба № 34 от 29.12.2006г. (отм.) или по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. Услугата включва също така допълнително застраховане на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за виновно причинените от упражняващите медицинската професия на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение. Условията на задължителнта застраховка следва да отговарят…

  Референтен номер: 325-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 082 BGN 01.04.2019 17:30

  „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна и второстепенните й разпоредители с…

  Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“, както следва:
  Об. поз. №1: „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на ОП УПО – второстепенен разпоредител с бюджет към община Варна“;
  Об. поз. №2: „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на ОП ТАСРУД – второстепенен разпоредител с бюджет към община Варна“;
  Об. поз. №3: „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка…

  Референтен номер: 00081-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки