×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

6 - 9 от 9 поръчки

 • България 16.07.2019 16:00

  „Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”

  Застраховка „Пожар и природни бедствия“ на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” за период от 36 месеца.

  Референтен номер: 00246-2019-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 440 BGN 09.07.2019 16:00

  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-гр.Смолян и териториалните му поделения на територията на област Кърджали

  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-гр.Смолян и териториалните му поделения на територията на област Кърджали по обособени позиции

  Референтен номер: 02718-2019-0079
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 400 000 EUR 22.07.2019 18:00

  Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране II с размер на публичия финансов ресурс от 18.2 млн.…

  С настоящата процедура възложителят възлага на изпълнителя (фонд мениджър) изпълнението на Финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране II. В изпълнение на поръчката ще бъде учреден алтернативен инвестиционен фонд (АИФ/фонда). Фонд мениджърът ще управлява АИФ, както и инвестиционната дейност на фонда. ФМФИБ ще участва като инвеститор във фонда, като публичните средства, предназначени за структуриране на фонда са в размер на 18.2 милиона евро.

  Референтен номер: 5297-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 000 BGN 27.06.2019 17:30

  „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е избор на застраховател, за предоставяне на застрахователни услуги за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ.

  Референтен номер: 00044-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки