×

Филтри:

Локация: общ. Габрово

1 - 5 от 7 поръчки

 • гр. Габрово 61 600 лв. 26.10.2018 17:00

  "Предоставяне на копирни устройства за нуждите на Технически Университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет, вкл. тяхното обслужване с…

  "Предоставяне на копирни устройства за нуждите на Технически Университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет, вкл. тяхното обслужване с консумативи и сервизна поддръжка" - Всеки участник трябва да предложи общо 16 броя устройства от четири типа, отговарящи на минималните технически изисквания, описани в Техническите спецификации:ТИП 1- Многофункционално монохромно устройство формат А3 – 5 брояТИП 2- Многофункционално устройство формат А4 – 3 брояТИП 3- Цветен принтер формат А4 – 3 брояТИП 4- Принтер формат А4 – 5 брояЗа предлаганите устройства трябва да бъде осигурена гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мястото на инсталацията за период от тридесет…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 68 000 лв. 22.10.2018 15:30

  Доставка на многофункционален ехографски апарат.

  Доставка на многофункционален ехографски апарат.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 107 500 BGN 02.11.2018 17:00

  „Доставка на цветя и декоративна растителност за 2019г. за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две…

  Предметът на процедурата касае доставка на цветя и декоративна растителност за 2019 г. по две обособени позиции:
  Обособена позиция №1 – Доставка на цветя, семена и луковици
  Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти, треви, тревни смески и тревни чимове
  Обхватът на дейността е съгласно Техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 00038-2018-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 41 667 лв. 18.10.2018 17:00

  Кратко описание: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по ориентировъчни количества, съгласно техническата спецификация. Начин на изпълнение: Всяка...

  Кратко описание: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по ориентировъчни количества, съгласно техническата спецификация. Начин на изпълнение: Всяка конкретната доставка се изпълнява в срок, офериран от изпълнителя (не повече от 20 кал. дни), считано от датата на възлагателното писмо.Срок на изпълнение на доставката по договора: до 31.03.2019 г.; Срок на договора за обществена поръчка: от сключване на договор до 31.03.2019 г. или до изчерпване на финансовия ресурс, посочен като прогнозна стойност по-долу, в случай, че това обстоятелство настъпи по-рано от посочения срок.Място на доставка: Община Габрово

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 5 060 BGN 05.11.2018 17:00

  „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2018-1-BG01-KA103-047173 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между…

  Предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2018-1-BG01-KA103-047173 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни”
  Дейности в обхвата на поръчката, прогнозно количество
  1. Настолен календар - 50 бр.
  2. Тефтер с ластик, формат А5 80 - 100 бр.
  3. Тефтер с ластик, формат А6 80 - 100 бр.
  4. Тениска - 50 бр.
  5. Хартиено кубче - 80 бр.
  6. Химикалки - 300 бр.
  7. USB флаш памет - 100 бр.
  8. Чаша керамична - 50 бр.
  9. Самозалепващи листчета и индекси в кожена кутия- 50 бр.
  10. Хартиена торбичка -100 бр.

  Референтен номер: 00574-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки