×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

21 - 22 от 22 поръчки

 • гр. Пловдив 128 967 BGN 31.10.2019 17:15

  Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

  Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение.

  Референтен номер: 00267-2019-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 43 768 BGN 25.10.2019 17:15

  Доставки на препарати за ръчна дезинфекция за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка.

  Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на препарати за ръчна дезинфекция, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение.

  Референтен номер: 00267-2019-0079
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки