×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

11 - 11 от 11 поръчки

  • България 6 000 BGN 25.03.2019 17:00

    Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в…

    Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2019 година

    Референтен номер: 02711-2019-0081
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки