×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

11 - 11 от 11 поръчки

  • България 28.01.2019 17:00

    Доставка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид) за нуждите на ПСОВ към ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас.

    Доставка чрез покупка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид). Прогнозно количество за 2 години 3800 тона.

    Референтен номер: 00571-2018-0020
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки