1 - 5 от 49 поръчки

 • гр. Трявна 45 300 лв. 30.11.2017 17:00

  Доставка на хранителни продукти в пет обособени позиции за нуждите на ДГ "Калина" гр. Трявна за периода 01.01.2018- 31.12.2018 г

  Доставка на хранителни продукти в пет обособени позиции за нуждите на ДГ "Калина" гр. Трявна за периода 01.01.2018- 31.12.2018 г

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Търговище 70 000 лв. 30.11.2017 15:30

  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище,…

  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2018г., за ползването им в ЦСМП –Търговище и филиалите в гр. Търговище, Омуртаг, гр. Антоново и в гр. Попово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Самоков 27 200 лв. 30.11.2017 16:30

  „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ, ПЛОД ИЛИ МЛЕЧНО-КИСЕЛИ ПРОДУКТИ ЗА ППГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА“…

  „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ, ПЛОД ИЛИ МЛЕЧНО-КИСЕЛИ ПРОДУКТИ ЗА ППГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА“ ЗА ПРОГНОЗЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ 370.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 389 200 BGN 28.12.2017 16:00

  „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ”

  Доставка на до 58 380 броя пакета с подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ, чието предназначение е да се постигне тонизиращо действие върху дарителите и да се набави бърз приток на енергия-шоколадови продукти, кроасани, солени бисквити/соленки, сухи пасти, бисквити с какаови продукти, бисквити с различни добавки, зърнени закуски, крекери, различни тонизиращи напитки, за период от 14 м. Стойността на всеки един "оклад" с подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите задължително трябва да е на стойност от 08.00лв. с ДДС, съгласно чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и…

  Референтен номер: 01016-2017-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 28.12.2017 17:30

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември.Периодичните доставки се извършват по писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете хранителни продукти, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.
  В писмената заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва конкретния вид и количество хранителни продукти, които следва да бъдат доставени.
  Общата стойност на поръчката, която ще се получи при остойностяване на ценовото предложение съобразно оферираните от избрания за изпълнител участник единични цени, са максимални…

  Референтен номер: 0652-2017-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки