1 - 5 от 25 поръчки

 • гр. София 40 000 лв. 25.04.2018 17:00

  Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния…

  Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2018г./2019г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раковски 50 199 лв. 24.04.2018 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” – 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” – 15884.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 12119.50 лева без ДДС;

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 102 719 BGN 11.05.2018 16:30

  Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

  Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в три позиции: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Договорът за изпълнение на доставките по трите Обособени позиции ще се сключи за срок на…

  Референтен номер: 00373-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Ветрино 40 050 лв. 27.04.2018 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Ветрино“ по шест обособени позиции: Обособена позиция…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Ветрино“ по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Месо, риба и месни продукти“, Обособена позиция №2: “Мляко и млечни продукти“, Обособена позиция №3: „Плодове и зеленчуци“, Обособена позиция №4: „Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти“, Обособена позиция №5: „Пакетирани стоки и подправки“, Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливен 69 469 лв. 27.04.2018 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”;…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки