1 - 5 от 35 поръчки

 • гр. Горна Оряховица 61 900 лв. 23.07.2018 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 23.07.2018 17:00

  "Доставка на минерална вода в бутилки от 1,5л. и 19л. и пластмасови чаши за диспенсър"

  "Доставка на минерална вода в бутилки от 1,5л. и 19л. и пластмасови чаши за диспенсър"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 50 550 лв. 18.07.2018 16:30

  Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е…

  Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба и яйца”- 30750.00 лв. , ОП №2 „Храни на зърнена основа“- 4500.00лв., ОП № 3 „Зеленчуци и плодове“-7000.00лв. , ОП №4 „Консервирани зеленчуци и плодове“-3250.00лв. , ОП № 5 „Варива, зърнени храни и подправки“-2100.00лв. , ОП № 6 “Захар и захарни изделия“- 600.00лв., ОП №7 "Други хранителни продукти " - 1100.00 лв.и ОП №8 "Вода"- 1250.00…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 50 550 лв. 18.07.2018 16:30

  Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е…

  Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба и яйца”- 30750.00 лв. , ОП №2 „Храни на зърнена основа“- 4500.00лв., ОП № 3 „Зеленчуци и плодове“-7000.00лв. , ОП №4 „Консервирани зеленчуци и плодове“-3250.00лв. , ОП № 5 „Варива, зърнени храни и подправки“-2100.00лв. , ОП № 6 “Захар и захарни изделия“- 600.00лв., ОП №7 "Други хранителни продукти " - 1100.00 лв.и ОП №8 "Вода"- 1250.00…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 809 лв. 18.07.2018 14:30

  "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г.,…

  "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"Обособена позиция 1 - "Доставка на готова храна по диети за пациентите в стационара на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД", включваща 8 номенклатури в обособената позиция;Обособена позиция 2 – "Доставка на готова храна за служителите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея", включваща 1…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки