1 - 5 от 56 поръчки

 • гр. София 47 340 лв. 13.12.2018 17:00

  „Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас на 18 СУ “Уилям Гладстон“,…

  „Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас на 18 СУ “Уилям Гладстон“, гр. София”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 43 886 лв. 17.12.2018 16:30

  „Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на ОУ „Черноризец Храбър“ за…

  „Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на ОУ „Черноризец Храбър“ за 2019 г. по обособени позиции: I обособена позиция: „Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от I до IV клас за календарната 2019 година“ II обособена позиция: „Доставка на топъл обяд за децата от подготвителна група на целодневен режим на обучение за календарната 2019 година“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 913 223 BGN 11.01.2019 17:00

  "Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода" по обособени позиции

  "Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода" по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“;
  Обособена позиция № 2: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“;
  Обособена позиция № 3: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети…

  Референтен номер: 00537-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 565 350 BGN 10.01.2019 17:00

  Доставка на хр. и мл. продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните…

  „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции;

  Референтен номер: 00035-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 329 000 BGN 14.01.2019 17:00

  Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общ.предприятия, детски и соц.заведения на територията на общ.Берковица за 2019г.,съгл.…

  Текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт въз основа на писмени заявки, според нуждите на: "Домашен социален патронаж"/ДСП/, Детска ясла, Дом за пълнолетни лица с деменция-Бистрилица/ДПЛД/, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни-Берковица/ДСХОЛБ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ЦНСТ/ДБУ/, Защитено жилище за лица с умствена изистаналост /ЗЖЛУИ, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията на общ.Берковица за 2019 год., както и за изпълнение на дейностите по проект "Осигуряване на топъл обяд" в общ. Б-ца по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", съгласно одобрени спецификации по…

  Референтен номер: 00017-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки