1 - 5 от 37 поръчки

 • България 635 000 BGN 24.06.2020 17:30

  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „КАЛИНА”

  Предметът на обществената поръчка е „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Калина“ гр. Дупница“ по седем обособени позиции
  Обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - Доставка на месо и месни хранителни продукти;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на основни хранителни продукти;
  Обособена позиция № 3 - Доставка на пресни плодове и зеленчуци;
  Обособена позиция № 4 - Доставка на риба;
  Обособена позиция № 5 - Доставка на хляб;
  Обособена позиция № 6 - Доставка на мляко и млечни продукти;
  Обособена позиция № 7 - Доставка на замразени продукти, плодови и зеленчукови консерви;

  Референтен номер: 04549-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 781 020 BGN 25.06.2020 17:15

  „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни, разположени на територията на Район “Централен”–…

  Доставка на хранителни продукти.Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – Община Пловдив.Номенклатурата и изискванията към хранителните продукти по отделните обособени позиции са подробно описани в съответния за всяка обособена позиция образец на ценово предложение.
  Посочените в образеца на ценовото предложение /за всяка обособена позиция/ количества са прогнозни. Те са приблизителни и необвързващи за Възложителя. Реално потребяваните количества по договорите ще бъдат съобразно направените заявки с оглед необходимостта, но до максималната стойност на договорите. Възложителят си запазва правото да ги увеличава…

  Референтен номер: 01304-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 62 611 лв. 05.06.2020 16:30

  Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална…

  Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД за период от 12 месеца. Място на извършване на доставките: гр. София, р-н Красна поляна, бул. "Възкресение" № 1В. Доставките на готова храна се извършват ежедневно съобразно нуждите на Възложителя и направена от него писмена заявка, при прогнозирано среднодневно количество – 197 бр. порции общо за сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря, разпределни съобразно различните групи лица съгласно Техническата спецификация. Прогнозното количество порции за една година е 39 980 броя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Камбурово 69 294 лв. 29.05.2020 16:00

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с. Камбурово”

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с. Камбурово”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Омуртаг 69 294 лв. 29.05.2020 16:00

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост“, гр. Омуртаг”

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост“, гр. Омуртаг”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки