1 - 5 от 46 поръчки

 • гр. София 50 000 лв. 26.09.2017 16:00

  Периодична доставка на хранителни продукти за ДЕТСКА ГРАДИНА /ДГ/ № 58 "Слънчево утро"

  Периодична доставка на хранителни продукти за ДЕТСКА ГРАДИНА /ДГ/ № 58 "Слънчево утро"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димитровград 38 336 лв. 26.09.2017 16:00

  Избор на изпълнител за "Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ "Любен Каравелпв" гр. Димитровград през учебната 2017/2018…

  Избор на изпълнител за "Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ "Любен Каравелпв" гр. Димитровград през учебната 2017/2018 година по двеобособени позиции както следва:Обособена позиция №1: "Доставка на закуски за учениците от I - IV клас от СУ "Любен Каравелов" гр. Димитровград през учебната 2017/2018 година;Обособена позиция №2; "Приготвяне на обяд за учениците на целодневна организация на учебния процес в СУ "Любен Каравелов" гр. Димитровград през учебната 2017/2018 година;ОП 1. Доставка на закуски за учениците от I - IV клас - прогнозен брой ученици 236 за 160 ъчебни дни и цена не по-висока от 0,38 лв. без ДДС…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димитровград 51 614 лв. 26.09.2017 16:00

  Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП…

  Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 000 лв. 29.09.2017 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ 44 КАЛИНА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ 44 КАЛИНА

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Самоков 65 200 лв. 02.10.2017 13:00

  Приготвяне и доствка на готова храна за закуска и обяд на учениците от НУ "Д-Р Петър Берон", град Самоков по…

  Приготвяне и доствка на готова храна за закуска и обяд на учениците от НУ "Д-Р Петър Берон", град Самоков по две обособени позиции:Позиция 1 "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска в готов за консумация вид, индивидуално опакована за учениците 1-4 клас и подготвителен клас, обхванати на обучение в НУ "Д-р Петър Берон", град Самоков. За учебната 2017/2018 година: прогнозен брой ученици - 462, прогнозен брой учебни дни 150, прогнозна стойност 40 200 лева без ДДС.Позиция 2 "Приготвяне и доставка на топъл обяд в готов за консумация вид, индивидуално опакован за учениците от 1- ви клас на целодневно обучение в НУ…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки