1 - 5 от 45 поръчки

 • гр. Сливен 60 250 лв. 24.09.2019 16:30

  : “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД - СЛИВЕН ЗА 2019 - 2020 год. , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“,…

  : “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД - СЛИВЕН ЗА 2019 - 2020 год. , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, КАКТО СЛЕДВА: № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти“ № 2 „Доставка на млека за кърмачета и специализирани формули“ № 3 „Доставка на хляб “ № 4 „Доставка на пресни и замразени зеленчуци и плодове “ № 5 „Доставка на месо, месни продукти “ № 6 „Доставка на бакалски стоки“ № 7 „Доставка на детски пюрета и каши“ № 8 „Доставка на консервирани плодове и зеленчуци „ № 9 „ Доставка на риба и пилешко месо”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свети Влас 50 000 лв. 27.09.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Делфинче”, гр. Свети Влас по две обособени позиции:1. Обособена позиция№1 – Доставка…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Делфинче”, гр. Свети Влас по две обособени позиции:1. Обособена позиция№1 – Доставка на основни хранителни продукти2. Обособена позиция №2 – Доставка на плодове и зеленчуци

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 53 000 лв. 27.09.2019 16:30

  „Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“

  „Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 225 000 BGN 09.10.2019 17:30

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца, по обособени позиции”

  ДГ гр.Чепеларе осъществява ежедневно хранене на деца от 0 до 7 годишна възраст в собствена кухня. Това налага своевременно снабдяване с качествени хранителни продукти, съгласно изискванията по БДС, ЗХ и изискванията за рационално детско хранене. Целта на договора, който ще се сключи с избрания Изпълнител/и на обществената поръчка е да бъдат осигурени качествени хранителни продукти за приготвяне на храна за децата в ДГ гр.Чепеларе. Хранителните продукти трябва да се доставят до склад на Възложителя, след предварително заявени видове и количества от Възложителя, да са с доказан произход и високо качество, отговарящо на БДС в заявеното количество. Изискваните количества на доставяните…

  Референтен номер: 1136-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 62 790 лв. 26.09.2019 17:00

  „Доставки на подкрепителни закуски за нуждите на децата от подготвителните групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас на 112…

  „Доставки на подкрепителни закуски за нуждите на децата от подготвителните групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас на 112 ОУ „Стоян Заимов” гр. София“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки