36 - 37 от 37 поръчки

 • България 2 960 812 BGN 10.04.2019 17:00

  “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

  “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" по 4 обособени позиции:позиция № 1 „Доставка на Месни продукти за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"; позиция № 2 "Доставка на Плодове и зеленчуци за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"; позиция № 3 "Доставка на Бакалия и консерви за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив";позиция № 4 "Доставка на Безалкохолни напитки и бира за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив".

  Референтен номер: 00193-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 527 BGN 25.03.2019 17:30

  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера с дванадесет обособени позиции

  Настоящата поръчка е свързана с периодична доставка на хранителни продукти по дванадесет обособени позиции, които обхващат следното: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Месо и месни продукти“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –„Мляко и млечни продукти“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Масла и мазнини“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „Яйца“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - „Картофи, кореноплодни и варива“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - „Риба“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 – „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 – „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 – „Захар и сладкарски захарни…

  Референтен номер: 00184-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки