51 - 51 от 51 поръчки

  • България 437 567 BGN 09.09.2019 17:30

    „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни…

    Предмет на настоящата обществена поръчка е: периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с психични разстройства село Пъстрогор, на територията на Община Свиленград за 2019-2020 година. Списъкът на хранителните продукти са посочени в Образец №3.1-КСС към документацията за участие и включва 247 броя видове артикули. Специфичните изисквания към някои от хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация .

    Референтен номер: 00040-2019-0041
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки