11 - 15 от 38 поръчки

 • България 75 733 BGN 27.11.2018 16:00

  Доставка на хранителни продукти за ДГ Чучулига по обособени позиции

  Доставка на хранителни продукти за ДГ Чучулига по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1: Мляко, млечни продукти и яйца
  Обособена позиция 2: Месо и месни продукти
  Обособена позиция 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа
  Обособена позиция 4: Плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. консервирани
  Обособена позиция 5: Масла, варива, подправки и други храни
  Обособена позиция 6: Мед, захар и захарни изделия
  Обособена позиция 7: Риба

  Референтен номер: 01595-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 117 065 BGN 26.11.2018 17:00

  Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана

  Периодична доставка на хранителни продукти, разделени в 8 обособени позиции, както следва:

  Референтен номер: 00019-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 162 979 BGN 26.11.2018 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна”

  Предмет на настоящата поръчка е периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Каварна по четири обособени позиции.
  Видовете хранителни продукти, прогнозните количества и изискванията за изпълнение, предмет на доставката, за всяка отделна обособена позиция, са детайлно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 00060-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Чипровци 88 500 BGN 23.11.2018 17:00

  “Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект „Топъл обяд” по обособени позиции:

  “Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект „Топъл обяд” по обособени позиции:
  Обособена позиция I. „ Доставка на Хляб”
  Обособена позиция II. „Доставка на различни хранителни продукти”

  Референтен номер: 1031-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 247 558 BGN 03.12.2018 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и ЦНСТДБУ, гр. Раднево

  Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания (ЦНСТДБУ), гр. Раднево, по седем обособени позиции:
  - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“
  - Обособена позиция № 2 „Сладкарски изделия“
  - Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти“
  - Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни произведения“
  - Обособена позиция № 5 „Плодове и зеленчуци“
  - Обособена позиция № 6 „Плодови и зеленчукови консерви“
  - Обособена позиция № 7 „Други хранителни продукти“

  Референтен номер: 00662-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки