11 - 15 от 37 поръчки

 • гр. Велико Търново 69 000 лв. 25.03.2019 16:00

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико Търново „. В предмета…

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико Търново „. В предмета на обществената поръчка се включва доставката на : захар и захарни изделия, закуски и хляб, млечни продукти, плодове и зеленчуци, сухи продукти, мазнини, подправки, ядки, месо и месни продукти, яйца, риба и морски дарове, консерви и др.артикули.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Суворово 45 969 лв. 25.03.2019 17:00

  Предмета на поръчката е: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово за срок от…

  Предмета на поръчката е: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово за срок от една година”. Периодичността на извършване на доставките е: ежедневно на хлебни изделия; два пъти седмично на всички останали продукти;Срок за изпълнение на настоящата поръчка е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 35 000 лв. 26.03.2019 16:00

  ,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на СПГТ".Описание на различните артикули хранителни продукти е посочено в Приложение №4 на Обявата.

  ,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на СПГТ".Описание на различните артикули хранителни продукти е посочено в Приложение №4 на Обявата.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 266 913 BGN 15.04.2019 16:30

  “Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид" по обособени позиции.

  Предмета на поръчката е доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария,
  финансирани от Община Костенец, по шест обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”;
  Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”;
  Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни продукти”;
  Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия”;
  Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/”,
  с количества и асортименти подробно описани в документацията на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00484-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 666 BGN 11.04.2019 16:00

  Доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

  Предмет на обществената поръчка e доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли - хляб, питки, козунак, закуски и др.

  Референтен номер: 00895-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки