1 - 5 от 62 поръчки

 • с. Струмяни 55 887 лв. 18.12.2018 17:00

  „Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни“

  „Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бяла 58 674 лв. 20.12.2018 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”-картиране на улици в гр. Бяла…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”-картиране на улици в гр. Бяла и разработване на модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране”.При управлението на безопасността на движението по пътищата, „черна точка“ (blackspot) е място, където пътно-транспортните произшествия са с повишена честота. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 816 667 BGN 10.01.2019 17:30

  „Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“

  Предметът на обществената поръчка включва следгаранционно сервизно обслужване и техническа поддръжка на сървърна, SAN (Storage Area Network) и 3PAR техника, съгласно изискванията на съответните производители на хардуера, и предоставяне на системна и експертна помощ за осигуряване нормална работоспособност на използваните от възложителя ИТ технологии – HP-UX, Oracle Solaris, Oracle Linux и Microsoft Windows операционни системи, Oracle СУБД, Oracle Weblogic сървъри за приложения, софтуер за системно управление на SAN и софтуер за архивиране и възстановяване HP Data Protector. Дейностите по комплексно обслужване включват и предоставяне при заявена от страна на Възложителя консултантска помощ за бъдещо технологично развитие.

  Референтен номер: 00207-2018-0118
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 344 000 BGN 14.01.2019 17:30

  „Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите“

  Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на агропазарна информация за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), подробно описана в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00696-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 955 800 BGN 14.01.2019 17:30

  „Доставка на онлайн криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво CONFIDENTIEL UE/ЕU CONFIDENTIAL“

  Предмета на поръчката включва следните дейности:1. Доставка на - 43 броя криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ включително; 3 броя сървъри;
  - специализиран софтуер за управление на онлайн криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво CONFIDENTIEL UE/ЕU CONFIDENTIAL в комплект с необходимите администраторски смарткарти и четци за смарткарти; 100 броя смарткарти за работа със системата.
  2. Провеждане на обучения в учебен център на производителя на криптографските средства: 6 (шест) служители на Възложителя – основен начален курс за потребители; 6 (шест) служители на Възложителя – курс за…

  Референтен номер: 05401-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки