1 - 5 от 53 поръчки

 • гр. София 55 000 лв. 26.09.2017 17:30

  "Разработване на модули и допълнителна функционалност, и осигуряване на сервизно обслужване на Информационна система "Регистър на озеленените площи и Регистър…

  "Разработване на модули и допълнителна функционалност, и осигуряване на сервизно обслужване на Информационна система "Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Девин 2 000 лв. 28.09.2017 17:00

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за срок от 24 месеца за нуждите на…

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Извора”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 29 750 лв. 25.09.2017 17:30

  „Подновяване на правото на ползване на софтуерeн продукт F-Secure за антивирусна защита на работни станции и сървъри на Агенция по…

  „Подновяване на правото на ползване на софтуерeн продукт F-Secure за антивирусна защита на работни станции и сървъри на Агенция по заетостта и териториалните поделения”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 220 000 BGN 24.10.2017 17:30

  Поддържане и развитие на ЕАР - КОС, в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и…

  Поддържане и развитие на Единен административен регистър - контрол на общоопасните средства (ЕАР-КОС) в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, с три обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1 „Разработка на програмни модули и интерфейси към ЕАР – КОС за комуникация с външни информационни системи и/или бази данни; софтуерна актуализация на справочната дейност в ЕАР – КОС за генериране на нови видове справки от системата";
  2. Обособена позиция № 2 „Доставка на сървър и софтуер за тестови нужди при развитието и поддържането на ЕАР – КОС. Инсталация, настройване, тестване и пускане…

  Референтен номер: 05070-2017-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 800 000 BGN 20.10.2017 15:45

  Осигуряване на комуникационни услуги за срок от четири години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

  Предметът на общ. поръчка включва осиг-не на комуникац. услуги за срок от 4 години, предоставяни от 2 доставчици с независима ком. инфрастр-ра. Ком. услуги включват: доставка на интернет (осигуряване на резервирана неограничена по трафик и гарантирана доставка на интернет към бълг. и междунар. интернет пространство със симетрична скорост (IN:OUT) в обем 50Мbps през комуникац. инфрастр-ра), услуги по пренос на данни (MAN/MPLS-L3 услуги за пренос на данни в обем 1 Gbps), предоставяне на фикс. телефонна услуга чрез общ. съобщ. мрежа (обезпечаване на автом. вход с въз-ст за адресиране на 10 000 номера) и предоставяне за ползване оптично влакно тип Dark Fiber…

  Референтен номер: 01224-2017-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки