1 - 1 от 1 поръчки

 • гр. Габрово 105 203 BGN 01.09.2020 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за…

  В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали, тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартии и картони за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет по пет обособени позиции.
  Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни за обособени позиции № 1, 3, 4, 5 и в срок от 2 (два) работни дни за обособена позиция № 2, считано от получаване на конкретна заявка от…

  Референтен номер: 00574-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки