51 - 55 от 79 поръчки

 • България 143 000 BGN 20.05.2019 17:00

  Разширяване на инфраструктура за съхранение на данни

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва:
  • Доставка на разширителна касета за мрежов дисков масив - 1 брой, високопроизводителни твърди дискове - 24 броя;
  • Доставка на всички необходими лицензи за използване на доставеното оборудване;
  • Инсталация, интеграция и конфигурация на доставеното оборудване със съществуващия мрежов дисков масив на Възложителя.

  Референтен номер: 00222-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 720 125 BGN 07.05.2019 17:30

  "Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на основни системи на НЗОК“
  Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  - Дейност 1: Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни, като услуга;
  - Дейност 2: Доставка на лицензи за осигуряване правото на ползване на продукти за приложен сървър за нуждите на система Здравен Портал (ZPortal);
  - Дейност 3: Доставка на лицензи за осигуряване на временно право на ползване на софтуерни продукти за база данни за нуждите на Интегрирана информационна система (ИИС).

  Референтен номер: 00207-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 115 830 BGN 10.05.2019 16:45

  Отпеч. и дост.на ваучери за храна за раб./служ. на ЖПС Враца, раб. в кар. Карлуково, имащи право на безпл.храна съгл.…

  Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници/служители на Железопътна Секция Враца, работещи в кариера Карлуково, имащи право на безплатна храна, съгласно чл.285, ал.1 и 2 от КТ, във връзка с Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за срок от 3 години.

  Референтен номер: 00233-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 466 000 BGN 08.05.2019 17:30

  „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за…

  Целта на настоящата обществена поръчка е да се осигури продължаване в съответствие с актуалната лицензионна схема на производителя Майкрософт на Договор за записване Enterprise за правителствена организация № 60745247 за програмни продукти и технологии на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за миграция към актуалните версии на пощенските сървъри и активна директория за нуждите на НЗОК до 31.03.2022 г.

  Референтен номер: 00207-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 13.05.2019 17:30

  „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на МОСВ ” с…

  В процедурата се предвиждат 4 обособени позиции:
  1. Позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“
  2. Позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Kyocera (Киосера)“
  3. Позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”
  4. Позиция №4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”

  Референтен номер: 00258-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки