81 - 83 от 83 поръчки

 • България 164 844 BGN 15.11.2018 17:30

  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.

  Отпечатване и доставка на ваучери за храна за 2019 г. за служителите на НКИЗ ЕАД. Максимално прогнозно количество за срока на действие на договора е до 723 комплекта по 228 лева всеки.

  Референтен номер: 01954-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.11.2018 17:00

  Доставка и внедряване на софтуерен продукт за симулиране на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ „Чирен“

  Предметът на поръчка включва доставка и внедряване на софтуерен продукт за симулиране на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ „Чирен“ (софтуерен продукт за резервоарна симулация - СПРС), които обхващат минимум следните дейности: Доставка на СПРС и на техническо оборудване (2 /два/ бр. преносими компютри и 1 /един/ бр. работна станция) и системен софтуер за функционирането на СПРС; Инсталиране и първоначално конфигуриране на СПРС на 3 /три/ бр. работни места при неедновременно използване на софтуера; Интегриране на съществуващите резервоарни модели на газохранилището със СПРС и при необходимост, конвертиране на данните от съществуващите резервоарни модели във формат и вид, съвместим и…

  Референтен номер: 01351-2018-0061
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 000 BGN 20.11.2018 17:00

  Изграждане на система за централизирано управление на печатната среда в ДП РВД и поддръжка

  1. Предметът на обществената поръчка е „Изграждане на система за централизирано управление на печатната среда в ДП РВД и поддръжка”, която обхваща осигуряване на пълна комплексна услуга за централизиран печат чрез хардуерно-софтуерно решение, включващо доставка на софтуер за статистика и управление на печата, доставка на многофункционални устройства, на принтери с лазерен печат и картови четци („доставено оборудване”), включително използване на наличните в предприятието устройства, както и пълното им сервизно обслужване.
  1.1. Всички предлагани от участниците хардуерни и софтуерни решения следва да са съвместими с ИТ инфраструктурата на ДП РВД (като компютърни конфигурации, сървърни конфигурации, операционни системи и др.), тъй като системата…

  Референтен номер: 00222-2018-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки