76 - 79 от 79 поръчки

 • България 230 000 BGN 23.04.2019 16:00

  Предоставяне на право за използване на програмен продукт за отдалечен достъп и визуализация на образни изследвания и друга информация

  Поръчката включва предоставяне на право за използване за срок от 36 месеца на програмен продукт – изградена информационна система отдалечен достъп и визуализация на образни изследвания на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, както и архивиране и достъп до друга информацияна на лечебното заведение.

  Референтен номер: 325-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 376 800 BGN 23.04.2019 16:00

  Доставка на лицензи, поддръжка и дорабтки при заявка на възложителя на програмните модули от Интегрирана болнична информационна система на УМБАЛ…

  Поръчката включва доставка при необходимост на лицензи – безсрочни и/или срочни от Болничната информационна система, софтуерна поддръжка на системата и доработки на системата при заявка на възложителя за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 325-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 333 333 BGN 23.04.2019 17:15

  Доставка на нови, оригинални, нерециклираниконсумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по 2 обособени позиции

  Доставка на нови, оригинални, нерециклираниконсумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по 2 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ“;
  Обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални консумативи за копирни машини“
  Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща/копирна техника и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.
  Доставка на съвместими нерециклирани консумативи се допуска единствено и само тогава, когато производителят на съответната марка печатаща/копирна техника не произвежда консумативи…

  Референтен номер: 00797-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки