11 - 15 от 63 поръчки

 • България 366 084 BGN 22.07.2019 17:30

  „Външна техническа консултация и помощ за техническа поддръжка на дейността на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност…

  1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България:
  - при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност;
  - при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност на една или повече администрации;
  - при справяне с инциденти на място;
  - при управление на артефакти;
  - при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis.
  Оказването на техническа консултация и техническа помощ на CERT България се осъществява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дистанционно (телефон, e-mail) и/или Online и/или на място.
  2. Извършване на надграждащи обучения по мрежова и информационна сигурност;
  3. Организиране на…

  Референтен номер: 5397-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 300 000 BGN 30.07.2019 17:30

  „Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи“.

  Предметът на обществената поръчка има за цел осигуряването на нормалното функциониране на IT системите в Министерството на образованието и науката (МОН) и изпълнението на работните процеси в него. Тези процеси се подпомагат от информационни системи, които предоставят определени услуги на МОН. Целта на поръчката е да се осигури услуга по непрекъсната поддръжка и съответни гаранции за непрекъснатост на операциите, информационна сигурност и защита на данните на информационните системи.
  Предметът на поръчката обхваща осигуряването на администриране и поддържане на информационните системи на МОН (вкл. на АИС за работа с класифицирана информация) и включва обслужване на следните елементи на ИТ инфраструктурата: Системен и…

  Референтен номер: 00165-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 277 000 BGN 29.07.2019 17:30

  „Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна, периферна и мрежова техника, в т.ч. структурно окабеляване, доставка, монтаж, демонтаж…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна, периферна и мрежова техника, в т.ч. структурно окабеляване, доставка, монтаж, демонтаж на компоненти за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители

  Референтен номер: 00081-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 51 845 лв. 01.07.2019 16:30

  „Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии“

  „Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 27 750 лв. 02.07.2019 17:00

  "Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация, за нуждите на Специализирана пркуратура" по две обособени позиции,…

  "Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация, за нуждите на Специализирана пркуратура" по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности" и "Доставка на копирна хартия"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки