41 - 45 от 64 поръчки

 • гр. София 205 167 BGN 08.04.2019 17:30

  "Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение"

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който да изгради информационна система за изпълнителните производства .

  Референтен номер: 00106-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 15.04.2019 17:30

  „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА (СУСИ) В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ ISO/IEC…

  В процеса на разработване на СУСИ е необходимо:
  • Определяне политиката за информационна сигурност;
  • Да се определи обхвата на СУСИ;
  • Дефиниране на системен подход за оценка на риска;
  • Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност;
  • Изготвяне оценка на риска за всеки информационен актив;
  • Идентификация на възможните рискове и избор на подход за третиране на риска;
  • Избор на подходящи контроли и цели на контролите, които да се внедрят;
  • Да се разпише Декларация за приложимост, т. е. документ, който определя целите на контрола, списъка на приложимите контроли и обосновава изключенията ако е необходимо;
  • Да се разработят и внедрят…

  Референтен номер: 00334-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 052 BGN 04.04.2019 17:30

  Доставка на канцеларски материали

  „Доставка на канцеларски материали” във връзка с логистичното осигуряване на международно полево учение за модули MODEX 2019 Монтана, финансирано по проектна Механизма за гражданска защита на ЕС, EU MODEX 2018-2019 LOT-3 за организиране и провеждане на учения за модулите.

  Референтен номер: 2443-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 515 000 BGN 04.04.2019 15:45

  Софтуерна актуализация на машини по обособени позиции

  Софтуерна актуализация на пет/три номинала на банкнотообработващи системи BPS1040BS/BPSM7/CPS,включваща софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на банкнотообработващите с-ми, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии за пет/три номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техн. спецификация“ за обособ. позиция № 1,2,3.
  Участниците следва да подават оферти по обособени позиции №1,2,3
  Обособ. позиция № 4 – „Софтуерна актуализация на банкнотоброячни машини KISSAN Newton“, обособ. позиция № 5 – „Софтуерна актуализация на банкнотоброячни машини SEETECH ST-150“ и обособ. позиция № 6: „Ремонт и настройка…

  Референтен номер: 01224-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 000 BGN 05.04.2019 17:30

  „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен…

  Целта на настоящата обществена поръчка е да се осигури продължаване правото на ползване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA 5525-X, както и продължаване правото на ползване и поддръжка на специализиран антивирусен и антиспам софтуер, за да се обезпечи нормалната работа на служителите в Министерството на енергетиката в локалната и глобалната мрежа. Хардуерната и софтуерна поддръжка на системата, ще осигури актуални версии на дефинициите за филтрите на защитната стена и проследяване на зловредни файлове предавани от глобалната към локалната мрежа на Министерство на енергетиката. Също така е необходимо и наличието на специализиран софтуер за защита на персоналните…

  Референтен номер: 05029-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки