41 - 45 от 65 поръчки

 • България 1 600 BGN 12.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Монтана, за доставка…

  Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация:
  1 Бяла копирна хартия А4, 80 гр./кв.м Пакет от 500 л. 150
  2 Папка PVC, А4 с перфорация и механизъм брой 300
  3 Папка джоб с перфорация, А4, от РР материал с дебелина 35 микрона брой 500
  4 Ролки за касови апарати, термо хартия, 55мм 28метра, оп.12 опаковка 30
  5 Коректор воден 20мл брой 3
  6 Коригираща лента 5 мм/8 м брой 3
  7 Лепило сухо-15гр. брой 10
  8 Тампонно мастило – 30 мл.зелено брой 30
  9 Самозалепващи листчета…

  Референтен номер: 02709-2019-0068
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 15.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил

  “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил” необходими за осъществяване на дейностите на ТП на НОИ – Кюстендил, канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
  Предметът на обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Кюстендил, индивидуализирани по видове и предполагаеми количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали и принадлежности за офиса следва да бъдат оригинални и фабрично нови. Количествата, посочени в техническите спецификации са предполагаеми, без Възложителят да…

  Референтен номер: 00145-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 70 000 BGN 11.07.2019 17:30

  Технич. поддръжка, актуализир., разширение и подобрение на съществуващи модули на прогр. продукт HOSP_CPW за автоматиз. обработ. и анализ на информ.…

  Предметът на настоящата поръчка е „Техническа поддръжка, актуализиране, разширение и подобрение на съществуващи модули на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК“.
  Целта на поръчката е да се осигури непрекъсната поддръжка и съответни гаранции за непрекъснатост на операциите и правилното функциониране на програмните модули на HOSP_CPW за обработка на данните от лечебните заведения изпълнители на болнична медицинска помощ, с които работят съответно служителите от Районните здравноосигурителни каси /РЗОК/ и служителите в ЦУ на НЗОК.

  Референтен номер: 00207-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 847 000 BGN 11.07.2019 17:30

  Доставка на техническо оборудване, необходимо за функциониране на АИС „Управление на документните потоци“ и осигуряване на абонаментна извънгаранционна поддръжка на…

  "Доставка на техническо оборудване, необходимо за функциониране на АИС „Управление на документните потоци“ и осигуряване на абонаментна извънгаранционна поддръжка на системата", разделена на две обособени позиции: № 1 „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на АИС УДП, включваща: Абонаментна извънгаранционна поддръжка на техническите средства и на системния и приложен софтуер на АИС УДП; Прехвърляне (мигриране) на АИС УДП върху ново техническо оборудване; Обучение на администратори и потребители на АИС УДП. № 2 -„Доставка на техническо оборудване, необходимо за функциониране на АИС УДП, която включва: компютърни конфигурации /с по 1 бр. монитор/ - 55 бр.; компютърни конфигурации /с по 2 бр. монитори/ - 35…

  Референтен номер: 05401-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 43 333 BGN 19.07.2019 17:30

  Доставка и гаранционно обслужване на нови компютърни конфигурации (настолни) и слушалки за нуждите на Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност.

  Предметът на поръчката е: "Доставка и гаранционно обслужване на нови компютърни конфигурации (настолни) и слушалки за нуждите на Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“.

  Референтен номер: 5228-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки