1 - 5 от 316 поръчки

 • България 10.12.2018 16:00

  Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4…

  Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя, съгласно техническо задание.

  Референтен номер: 00246-2018-0137
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.12.2018 17:00

  "Доставка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н".

  Поръчката е за доставка чрез покупка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н, включваща приемни изпитания и обучение, включваща цифрова релейна защита за трансформаторен въвод Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж,цифрова релейна защита за Извод Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж,цифрова релейна защита за Секционен прекъсвач (СП) /Шиносъединителен прекъсвач (ШСП) Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж, цифрова релейна защита за резервна земна защита (РЗЗ) към активно съпротивление на силов трансформатор 110/Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж, автоматика (ЦРЗ) за включване на активно съпротивление при комбинирано заземяване неутралата Ср.Н на силови трансформатори…

  Референтен номер: 01379-2018-0198
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 000 BGN 11.12.2018 16:45

  Годишна техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL

  Техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL, Включва дейности по абонаментно поддържане с цел поддържането му в работно състояние:
  1. Преинсталация и настройка на софтуера;
  2. Ежемесечна профилактика и диагностика на функционалността на софтуера;
  3. Анализ на Sistem Log и Operation Log и отстраняване на грешки;
  4. Инсталиране на нови версии на софтуера;
  5. Системна помощ за работоспособността на системата;
  6. Да се представи процедура за ескалация на проблеми / SlA –Service Level Agreement/ - заявка по телефон, факс или e-mail;

  Референтен номер: 00062-2018-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 811 000 BGN 12.12.2018 16:30

  Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на „Отделение по Електрокардиостимулация“, „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия…

  Предметът на обществената поръчка включва доставката на различни по вид, количество и специфични изисквания медицински изделия, групирани в обособени позиции, както следва: Медицински изделия за електрофизиологични процедури, Медицински изделия за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура Acist Cvi или еквивалентни и др. и Медицински изделия за „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“

  Референтен номер: 00010-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 257 083 BGN 11.12.2018 16:30

  Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Definition, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

  Предметът на поръчката включва:
  1. Доставка на нова рентгенова тръба („Оборудване/то“);
  2.Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

  Референтен номер: 00502-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки