1 - 5 от 268 поръчки

 • България 27 800 BGN 05.04.2019 16:30

  Периодична доставка на концентрати за хемодиализа и разтвори за дезинфекция за хемодиализни апарати марка: АК 98, модел: Bio version, производство…

  Периодична доставка на концентрати за хемодиализа и разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за хемодиализни апарати марка: АК 98, модел: Bio version, производство на Baxter GmbH Gambro по три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Доставка на касета сух бикарбонат за приготвяне на хемодиалезни разтвори - 375 кг месечно;
  Обособена позиция № 2: Доставка на касета с разтвор за почистване на калций - 250 бр. месечно;
  Обособена позиция № 3: Доставка на касета с разтвор за почистване на мазнини - 40 бр. месечно.

  Референтен номер: 83-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.04.2019 16:00

  Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори

  Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори ” - по две обособени позиции, съгласно технически характеристики.
  - Първа обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с текстилен корд”
  - Втора обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с метален корд”

  Референтен номер: 00246-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 242 967 BGN 16.04.2019 13:30

  "Доставка на лекарствени продукти през 2019г - 2020г"

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по 5 обособени позиции,подробно описани в "техническите спецификации" от документацията на ОП.

  Референтен номер: 00224-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23.04.2019 16:00

  Доставка на батерии

  Доставка на батерии:
  Обособена позиция №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH батерии;
  Обособена позиция №2 - Електрокарни батерии;
  Обособена позиция №3 - Стартерни акумулаторни батерии;
  Обособена позиция №4 - Специфични батерии
  Батериите са описани в Техническата спецификация на Възложителя, която е неразделна част от документацията за участие. Доставката ще се извършва при възникнала необходимост, в рамките на осигурените финансови средства.
  Конкретните количества и номенклатура ще бъдат посочени в писмените покани на Възложителя до изпълнителите по рамковото споразумение. Процедурата е за сключване на рамкови споразумения с до 3 /три/ лица по всяка от обособените позиции със срок от 3 (три) години от сключването им.

  Референтен номер: 00353-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 83 000 BGN 02.04.2019 16:30

  Доставка на рентгенова тръба за апарат SPECT-CT SYMBIA T2

  Обществената поръчка включва доставка, монтаж, настройка, провеждане на тестове за качество, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване) на нова, неупотребявана, нерециклирана рентгенова тръба за апарат SPECT-CT SYMBIA T2, произведен от Сименс (Siemens), както и демонтаж на старата рентгенова тръба.

  Референтен номер: 00801-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки