1 - 5 от 312 поръчки

 • гр. София 08.08.2018 16:30

  Доставка на уреди за преходно съпротивление и изпитване на токови измервателни трансформатори

  Предметът на поръчката включва доставка, чрез покупка на уреди в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на уреди за преходно съпротивление и Обособена позиция № 2 Доставка на уреди за изпитване на токови измервателни трансформатори

  Референтен номер: 01379-2018-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 06.08.2018 17:30

  “Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ „Чаира – Белмекен – Сестримо - Момина клисура“ в…

  “Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ „Чаира – Белмекен – Сестримо - Момина клисура“ в обособени позиции”

  Референтен номер: 00026-2018-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 07.08.2018 17:30

  "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции“

  "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции“

  Референтен номер: 00026-2018-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Дупница 40 000 BGN 08.08.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-1.029-0003 “Подобряване на образователната инфраструктура в гр.…

  „Дост.и м-ж на об. и обз. във вр.с изп. на п/т BG16RFOP001-1.029-0003“Подобр. на обр. Инфр. в гр. Дупница”, фин.по ОПРР2014-2020 по ОП”1)Дост.(Д) на сп. об.: шведска стена- 6.;к-т м-жа със с-и за за в/бол -1;баскетб. кош – моб-2; 2)Д.на об., вкл.кухн.: Хл-к-1; печка-1;пералня със суш.-2;маса за гладене-2;парна ютия-2.;Прахосму.-1;ОП3–Д. на обз.: дет. Крев.(к-та) за спане -88;м-к за к-та -88;гард. за др. (ГД)-88;ГД-24;пейки(П)-4;П-2;мас.за храна и заним,-16;дет. с-та-88.;секц. Шк.за дидакт. игри и и-ки-4;с-та за муз.с-н-22;П без обл. -2;шк. за сп.и пр.-1.;легло за лек. Каб.-1;мед. Шк.-1;бюро-1;раб. С-л-1;шк. с термоплот(ТП), вгр. с дву-на мивка и шк.-5;шк. с ТП за кухн.посуда-5;шк. за пер. преп. закл.– мет.-1.;шк.за…

  Референтен номер: 418-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 06.08.2018 16:30

  "Доставка на канцеларски материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин

  “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”
  І.1.. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
  обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”

  Референтен номер: 02709-2018-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки