1 - 5 от 214 поръчки

 • гр. София 45 000 лв. 22.02.2018 16:30

  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. портативен ехокардиограф с кардиологичен трансдюсер"

  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. портативен ехокардиограф с кардиологичен трансдюсер"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Казанлък 35 000 лв. 22.02.2018 16:00

  ” Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД”гр.Казанлък”

  ” Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД”гр.Казанлък”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 31 100 лв. 22.02.2018 16:30

  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. кардиологичен ултразвуков трансдюсер съвместим с апарат Aquson Sequoia C512,…

  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. кардиологичен ултразвуков трансдюсер съвместим с апарат Aquson Sequoia C512, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 69 999 лв. 26.02.2018 17:00

  Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция №…

  Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 40 000 лв. 26.02.2018 16:00

  „Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2018/2019г.”Поръчката включва периодични доставки на 86 номенклатури лекарствени продукти, описани…

  „Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2018/2019г.”Поръчката включва периодични доставки на 86 номенклатури лекарствени продукти, описани подробно в Техническата спецификация, за срок от 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Участието в процедурата е комплексно за доставка на всички номенклатури лекарствени продукти. Посочените количества в Техническата спецификация са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки