276 - 280 от 280 поръчки

 • България 127 188 BGN 03.07.2019 17:15

  „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”

  Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно:
  За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50:
  1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца
  За обща изложбена зона - образователни инсталации:
  1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм
  2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера
  3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра
  4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна
  5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно…

  Референтен номер: 00797-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 BGN 27.06.2019 15:00

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“
  Доставката ще се извърши със собствен транспорт до административната сграда на стопанството в с. Фотиново, община Батак, местност "Вълча поляна".

  Референтен номер: 02718-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси"

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси;
  -Обучение на работниците и служителите на Възложителя-Приложение №4; Диагностично оборудване и специализирани инструменти необходими за поддръжка на тролейбусите-Приложение №7.

  Референтен номер: 00203-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 871 120 BGN 26.06.2019 16:00

  “Периодична доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология”

  Доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология, обособени в 18 позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси:МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр.Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6;МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2.

  Референтен номер: 00085-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm.; Обучение на работниците и служителите на Възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на трамваите. Доставка на диагностично оборудване, съгласно описаните системите за диагностика в Приложение №4; Доставка на специализирани инструменти, подробно описани в Приложение №5; Предоставяне на Възложителя на документация за трамваите.

  Референтен номер: 00203-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки