206 - 207 от 207 поръчки

 • България 100 172 BGN 01.02.2019 17:30

  Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници

  Предметът на настоящата обществена поръчка е за доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници, като същата е съфинансирана със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Вътрешна сигурност". Артикулите, обект на доставка, са подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация към документацията за обществена поръчка, с посочване на количества, минимални технически изисквания и изисквания към гаранционната поддръжка.

  Референтен номер: 5070-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.01.2019 17:00

  "Доставка на системи за гласови комуникации на пет опорни диспечерски пункта".

  Поръчката е за доставка на системи за гласови комуникации на пет опорни диспечерски пункта, включваща:
  - Хибридна телефонна централа, осигуряваща подръжка на аналогови и цифрови стандартни интерфейси, протоколи и сигнализации, характерни за фиксираните телефонни мрежи и едновременно подръжка на съвременни VoIP технологии в едно и също устройство;
  - Устройство за запис, архивиране и възпроизвеждане на оперативни телефонни разговори;
  - VoIP/SIP телефонни апарати;
  - Допълнително оборудване към централата – комутатори, медиа конвертори, GSM гейтуей;
  - Обучение на специалисти от персонала на Възложителя за монтаж, конфигуриране и администриране на доставената апаратура и обучение на място;
  - Монтаж и първоначално включване и настройки на доставената апаратура;
  - Провеждане на 168…

  Референтен номер: 01379-2018-0221
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки