266 - 268 от 268 поръчки

 • България 14 099 571 BGN 25.04.2019 16:45

  „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”…

  Предмет на настоящата поръчка включва 3 обособени позиции както следва:
  Обособена позиция 1: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа.
  Обособена позиция 2: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа.
  Обособена позиция 3: Изграждане на цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 3 от строежа.

  Референтен номер: 00233-2019-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 462 990 BGN 25.03.2019 16:30

  „Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности…

  П-рата обхваща 4 ОП:1.ОП №I-Доставки на МИ-общи, хирургични и урологични, и принадлежности по смисъла на ЗМИ. ОП №I обхваща 148 ном., като някои от ном.се състоят от отделни единици;2 ОП №II - Доставки на МИ за дезинфекция. ОП №II обхваща 14 ном.;3. ОП позиция №III-Доставки на МИ и принадлежности по смисъла на ЗМИ за стерилизация.ОП №III обхваща 37 ном., като някои от ном.се състоят от отделни единици;4.ОП №IV-Доставки на МИ /консумативи/ за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ.ОП №IV обхваща 94 ном., като някои от ном. се състоят от отделни единици.*У-кът може да подадена оферта за една или…

  Референтен номер: 00010-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 200 000 BGN 25.03.2019 16:45

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2…

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2 години, както следва:
  1. Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия и картон и кламери/;
  2. Обособена позиция 2. Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на копирна хартия, пишещи средства и лепящи средства, пощенски пликове, дребно офис оборудване, компютърни акцесоари и други/;
  3. Обособена позиция 3. Доставка на консумативи за…

  Референтен номер: 00233-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки