166 - 169 от 169 поръчки

 • България 9 250 BGN 08.07.2020 16:00

  „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на лабораторно оборудване /уреди/ за нуждите на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" по договор с ФНИ № КП-06-ОПР 03/5, 14.12.2018 г., приемни изпитания на място на оборудването /доставените уреди/ и въвеждането им в експлоатация, обучение за експлоатация и техническа поддръжка.
  Поръчката е разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:
  - обособена позиция № 1 - Доставка на Мултипараметрично pH/ORP/EC/DO/Temp оборудване за полеви и лабораторни измервания (Multiparameter pH/ORP/EC/DO/Temp equipment for field and laboratory measurements)
  - обособена позиция № 2 - Доставка на Настолен скенер за дигитализация на филми и фотоплаки (Benchtop Photoscanner);
  - обособена позиция…

  Референтен номер: 01517-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.07.2020 16:30

  ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
  Обособена позиция № 1 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM”;
  Обособена позиция № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ БОВА”;
  Обособена позиция № 3 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ MERCEDES”;
  Обособена позиция № 4 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ СЕТРА”.

  Референтен номер: 00049-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 56 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 59 броя номенклатурни единици по генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Общата прогнозна стойност възлиза на 56 000лв. без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 65 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 220 броя номенклатурни единици с генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки