331 - 332 от 332 поръчки

 • България 25.09.2019 16:30

  „Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение“

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение“.
  Предметът на…

  Референтен номер: 01467-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.10.2019 17:30

  „Инсталиране на резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи с дистанционно управляеми приемопредаватели на обект „Каменар” и преносими радиотелефони”

  Предметът на настоящата поръчка включва доставка и инсталиране на резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи с дистанционно управляеми приемо-предаватели на обект „Каменар” и обект РПЦ „Китка”, и доставка на 2 броя преносими радиотелефони.

  Референтен номер: 01158-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки