6 - 10 от 183 поръчки

 • България 271 000 BGN 10.02.2020 14:00

  „Доставка на медикаменти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца”

  Обект на пръчката е доставка на медикаменти по предварителни писмени заявки за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора, съгласно Техническа специификация съдържаща 125 номенклатурни единици . На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици.

  Референтен номер: 01233-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.02.2020 17:00

  „Доставка на спирателна, регулираща арматура и поплавкови вентили”.

  Обществената поръчка е с две обособени позиции, в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество.
  Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail.
  Доставките ще се осъществяват франко складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора в…

  Референтен номер: 00397-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.02.2020 16:00

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нов, неупотребяван, товарен бордови автомобил с кран

  Доставка на фабрично нов, неупотребяван, товарен бордови автомобил с монтирана върху него кранова уредба.
  Гаранционно обслужване и ремонт на автомобила и крановата уредба за срок от 3 години.

  Референтен номер: 00129-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 744 BGN 07.02.2020 16:00

  „Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, надежда и Любов” с.…

  Предвижда се доставката на следните артикули:
  Конвектомат парен, електрически, с технология за едновременни издаване на различни продукти, система за автоматично измиване, вграден резервоар и технология за контролиране на температурата, Основа за конвектомат, Хладилна маса среднотемпературна от 0? до + 10?, Хладилен шкаф нискотемпературен с една врата от -10? до - 24?, Хладилен шкаф среднотемпературен от 0? до +10?, Мултифункционален тиган, електрически, съд от неръждаема стомана, програмируем, температурен диапазон +50/ +320, Електрически котлон с 4 плочи, Електрически котлон с 2 плочи, Метална работна маса с два умивални басейна 400/400/250 от неръждаема стомана, Смесителна батерия с дълго рамо, Миялна машина за посуда, Стелаж…

  Референтен номер: 00747-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 2 850 лв. 22.01.2020 16:00

  Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на машини и инструменти, използвани в горското стопанство, вкл. и части за тях (бензиномоторни…

  Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на машини и инструменти, използвани в горското стопанство, вкл. и части за тях (бензиномоторни триони, машина за рязане и цепене на дърва, ленти за гатери и др.) за нуждите на ТП ДЛС „Женда“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки