6 - 10 от 350 поръчки

 • България 75 520 BGN 19.05.2020 17:00

  „Доставка на апаратура/оборудване за научни цели на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”

  Доставка на: ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР И ДИСПЕНСЪР ЗА ЛЕД – 1бр.; ЛЕДОГЕНЕРАТОР – 1бр.; МАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ-4 бр.; БЪРКАЛКА МЕХАНИЧНА – 1 бр.; БЪРКАЛКА (АКСЕСОАР ЗА МЕХАНИЧНА БЪРКАЛКА) – 1бр; МИКРОСКОП (СВЕТЛИНЕН БИНОКУЛЯРЕН МИКРОСКОП) -2 бр;ДИГИТАЛЕН USB МИКРОСКОП– 2бр; СПЕКТРОФОТОМЕТЪР-ФЛУОРОМЕТЪР ЗА МИКРООБЕМИ – 1 бр.; АПАРАТ "СОКСЛЕТ" С ХЛАДНИК ДИМРОТ – 2бр; ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ И ВИСОКООБОРОТЕН ЪГЛОВ РОТОР – 1бр; СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА СПЕКТРОФОТОМЕТЪР – 1бр; ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР – 2бр; рH-/ mV МЕТЪР – 1 бр.; МАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ – КОМПАКТНА – 3 бр.; ЦИФРОВ МУЛТИМЕР (МУЛТИЦЕТ) – 2бр; ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ…

  Референтен номер: 00858-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 191 666 BGN 28.04.2020 17:30

  „Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП КДиПИС по обособени позиции“

  Обособена позиция № 1 „Доставка на челен товарач-багер“ - доставка на фабрично нова, неупотребявана машина с технически характеристики, описани в Техн.спецификация. Срокът за доставка се оферира от участниците и подлежи на оценяване по предварително обявената методика.
  Обособена позиция № 2 „Доставка на комбинирана техника за снегопочистване“ - доставка на фабрично нов, неупотребяван тракотор, заедно със сменяема прикачна техника към него - челен товарач, гребло за почистване на сняг, четка за метене, страничен мулчер, машина за опесъчаване и ремарке. Прикачната техника трябва да е фабрично нова, неупотребявана и да е съвместима с предлагания от участниците трактор. Техническите характеристики на трактора и на…

  Референтен номер: 00119-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 45 000 лв. 10.04.2020 17:00

  Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 68 640 лв. 10.04.2020 16:00

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна…

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – за 2020г.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 50 090 лв. 22.04.2020 15:00

  Предметът на настоящата поръчка е периодична доставка на ваучери за храна за работещите в ДПБ - Кърджали.

  Предметът на настоящата поръчка е периодична доставка на ваучери за храна за работещите в ДПБ - Кърджали.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки