116 - 120 от 284 поръчки

 • гр. София 815 000 BGN 18.12.2017 17:00

  „Доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково производство за нуждите на ЮЗДП ДП”

  „Доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково производство за нуждите на ЮЗДП ДП”

  Референтен номер: 2724-2017-0192
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 93 333 BGN 19.12.2017 17:30

  „Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ във връзка с реализацията на проект “Инвестиции в подобряване…

  „Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ във връзка с реализацията на проект “Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”, Приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.” по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за работилница по „Автомобилна мехатроника“ и
  Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на оборудване за физкултурен салон“

  Референтен номер: 00109-2017-0054
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.12.2017 16:00

  Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

  Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация и технически изисквания – Приложение №1 и Приложениe №2 към документацията, по две обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62; II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за обдухващи апарати тип WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“

  Референтен номер: 00246-2017-0125
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.12.2017 16:00

  Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-4

  Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-4, съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи

  Референтен номер: 00246-2017-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.12.2017 16:00

  Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях

  Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях по три обособени позиции:
  Първа обособена позиция - Доставка на багерна помпа 1300/72 – 2бр. съгласно технически характеристики и изисквания;
  Втора обособена позиция - Доставка на резервни части за шламови помпи ,,AURUM PUMPEN” (Habermann) тип NP 350/630, NPК 350/1060;
  Трета обособена позиция - Доставка на резервни части за шламови помпи ,,Wier Worman” тип 16/14G – AН;

  Референтен номер: 00246-2017-0127
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки