116 - 120 от 312 поръчки

 • гр. Плевен 70 000 лв. 16.07.2018 16:00

  Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок…

  Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2018 година.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 09.08.2018 17:00

  Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина

  Доставка на 1 брой нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина.Машината, предмет на поръчката, ведно с всички нейни принадлежности и допълнително оборудване към нея, трябва да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 2016 г. и да притежава минимални технически характеристики, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията по обществената поръчка.Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнителното оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Референтен номер: 00189-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 470 000 BGN 06.08.2018 17:30

  „Доставка на леки автомобили“ с три обособени позиции

  Основната цел на поръчката е обновяване на автомобилният парк на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за осигуряване на по-сигурен и безопасен транспорт на пътуващите, независимо от маршрута и времетраенето на пътуването, по всички категории пътища на националната транспортна мрежа.
  Обособена позиция № 1: „Леки автомобили с брой места за сядане 4+1“ - Доставка на 5 броя леки автомобили (седан) с брой места за сядане 4+1.
  Обособена позиция № 2 „Лек автомобил с брой места за сядане 8+1“ - Доставка на 1 брой лек автомобил (микробус) с брой места за сядане 8+1.
  Обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места за…

  Референтен номер: 00042-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 460 000 BGN 06.08.2018 17:00

  Актуализиране и надграждане на платформа за електронно обучение в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

  В предмета на настоящата обществена поръчка е включено актуализиране на всички съществуващи модули (5 броя съществуващи модула) на платформата за електронно обучение Blackboard Learn до последната им програмна версия, закупуване и интегриране на 2 броя допълнителни модула - Модул за управление на съдържанието и Модул за управление на общностите, както и осигуряване на гаранционна поддръжка на цялата платформа за електронно обучение за период от 2 (две) години.

  Референтен номер: 00983-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 724 000 BGN 06.08.2018 15:45

  „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка по обособени позиции“.

  „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка по обособени позиции“.
  Обособени позиции, както следва:
  - Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционно поддържане на компютърно оборудване;
  - Обособена позиция № 2: Доставка на софтуерни лицензи, с включена софтуерна осигуровка за срок от 3 (три) години;
  - Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционно поддържане на специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка;
  - Обособена позиция № 4 – Доставка на компютърни аксесоари.

  Референтен номер: 1224-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки