116 - 120 от 207 поръчки

 • България 368 174 BGN 22.02.2019 17:00

  Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически…

  Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението. Настоящата обществена поръчка е част от обществена поръчка „Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, периферия и компоненти за компютри, мрежово оборудване за нуждите на Технически Университет – София и преструктуриране и разширение на…

  Референтен номер: 00193-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 667 EUR 18.02.2019 16:45

  Онлайн платформа за иновации и управление на потоците от знания по проект „Интегрирано развитие на таланти в иновационната екосистема на…

  Предметът на обществената поръчка е Онлайн платформа за иновации и управление на потоците от знания по проект „Интегрирано развитие на таланти в иновационната екосистема на висшето образование“ /INNOTAL/ No 586227-RPP-1-2017-BG-EPPKA2-CBHE-JP

  Референтен номер: 00062-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 17:00

  „Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на осветителни тела, лампи за осветление и инсталационни материали /ключове, контакти, щепсели, фасунги, инсталационни кутии/, които ще се използват за изграждане на нови и ремонт на съществуващи инсталации в открити и закрити уредби, административни сгради, складови и други помещения на подстанциите от електроенергийната система.
  Доставката по отделните поръчки ще се извършва до определен/и във всяка конкретна поръчка склад/складове на Възложителя:
  1. Централен склад Запад, гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 3;
  2. Централен склад Север, гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28;
  3. Централен склад Изток, гр. Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север”;
  4. Централен склад Юг, гр. Пловдив,…

  Референтен номер: 01379-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 202 000 BGN 13.02.2019 16:30

  Доставка на лекарствени средства за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД.

  Доставка на лекарствени средства за лечение на пациенти с онкологични заболявания в "КОЦ-В.Търново "ЕООД.

  Референтен номер: 00763-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.02.2019 16:30

  Доставка на резервни части на двувалова дробилка мод. -30004T-B200-DI, IN-LINE MUFFIN MONSTER, сер № UK12220-1-1/2012, производител JWC International

  Доставка на резервни части на двувалова дробилка мод. -30004T-B200-DI, IN-LINE MUFFIN MONSTER, сер № UK12220-1-1/2012, производител JWC International. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки. Възложителят поръчва резервни части съобразно текущите му необходимости за обезпечаване на безпроблемната работа на дробилките.

  Референтен номер: 00435-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки