116 - 120 от 218 поръчки

 • България 150 000 BGN 28.02.2018 17:30

  Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието”, с две обособени позиции:
  Обособена позиция №1- Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Централно управление на НССЗ;
  Обособена позиция №2- Доставка на 2 (два) броя леки автомобили за нуждите на Териториалните областни офиси на НССЗ
  Обществената поръчка включва доставка на леки автомобили за нуждите на НССЗ, извършване на първоначална регистрация в КАТ и извършване на техническо обслужване в рамките на гаранционния срок.
  Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, в зависимост от техническите параметри на автомобилите.

  Референтен номер: 1585-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 BGN 01.03.2018 16:00

  "Изграждане на система за видеонаблюдение на ПКГП "Чепино"

  "Изграждане на система за видеонаблюдение на ПКГП "Чепино", която включва два броя камери.

  Референтен номер: 02718-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.03.2018 16:30

  Доставка на резервни части и консумативи за помпи.

  Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
  Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1 – Доставка на резервни части и консумативи за помпи Ksb.
  Обособена позиция 2 – Доставка на резервни части за помпени агрегати Wilo, хидрофорни уредби Wilo и аксесоари за тях.
  Обособена позиция 3 – Доставка на резервни части за помпен агрегат Abs.
  На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на доставките.

  Референтен номер: 00435-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.03.2018 16:00

  Доставка на резервни части за автомобили GREAT WALL.

  Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили GREAT WALL по видове и количества подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие. Доставката включва 689 вида резервни части.

  Референтен номер: 00265-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.03.2018 16:00

  Доставка на нови високопроходими и леки автомобили

  Доставка на нови високопроходими и леки автомобили.
  Обществената поръчка съдържа 2 (две) обособени позиции:
  - Обособена позиция № 1 - Доставка на високопроходими автомобили, съгласно Техническо задание №17.АТ.ТЗ.989
  - Обособена позиция № 2 – Доставка на леки автомобили, съгласно Техническо задание №17.АТ.ТЗ.990
  Количествата, техническите характеристики и изискванията към високопроходимите автомобили и леките автомобили са описани в ТЗ №17.АТ.ТЗ.989 и ТЗ №17.АТ.ТЗ.990 на Възложителя приложени към документацията по процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00353-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки