116 - 120 от 227 поръчки

 • България 02.10.2017 17:00

  Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции“
  Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1: Доставка на помпи за топлоизточници
  Обособена позиция №2: Доставка на помпи за абонатни станции , съгласно техническата спецификация към документацията за участие

  Референтен номер: 00277-2017-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.09.2017 17:00

  "Доставка на булдозер"

  Поръчката включва доставка на 1 брой булдозер и гаранционна поддръжка в гаранционния срок.

  Референтен номер: 01351-2017-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 02.10.2017 17:30

  Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил тип „паяк“, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана

  Предмет на настоящата обществена поръчка е ,,Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил тип „паяк“, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана“. Специализираният автомобил трябва да притежава специализиран товарен захват за зелени отпадъци.

  Референтен номер: 00019-2017-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 833 BGN 02.10.2017 17:30

  "Доставка чрез закупуване на автомобил за социален патронаж"

  Да се достави един брой нов лекотоварен автомобил тип „пикап“, който да е в пълна техническа изправност и да притежава като минимум характеристиките, посочени в Техническите спецификации, с гаранция минимум 5 години или 150 000 км, в зависимост кое събитие ще настъпи първo. Доставчикът да осигури приоритетно приемане на автомобила в най-близката база за ремонт и обслужване до 24 часа от заявката на възложителя.

  Референтен номер: 00151-2017-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 141 950 BGN 29.09.2017 17:00

  Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин.

  Предмет на поръчката е доставка по заявка на нови, неупотребявани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин, с общо прогнозно количество, както следва:
  1. Кофи тип „Мева“ – 1620 броя;
  2. Контейнер тип „Бобър“ – 85 броя;
  3. Контейнери с вместимост 4 куб.м. – 31 броя.
  Всички посочени прогнозни количествата са на база потреблението от предходни периоди, Възложителя си запазва правото да променя (увеличава или намалява) количествата според потребностите си.

  Референтен номер: 00024-2017-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки