141 - 145 от 269 поръчки

 • България 28.12.2018 16:00

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки. Прогнозно количество: доставка на 3 броя с опция за допълнителна доставка на до 3 броя;

  Референтен номер: 00143-2018-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 000 299 BGN 14.01.2019 16:00

  Доставка на лекарствени средства за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД за период от две години

  Доставка на лекарствени средства за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД за период от две години

  Референтен номер: 00693-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 206 000 BGN 28.12.2018 17:00

  „Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  Предмет на настоящата обществена поръчка включва:
  Доставка на нови автомобили, за нуждите на „Югозападно държавно предприятие" ДП, включително и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили. Видове автомобили:
  20 броя високопроходими многофункционални товарни автомобили, 4х4, пет места, тип пикап;
  1 брой лек автомобил.Срок за изпълнение на доставката е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора за доставка на паркинга на административната сграда на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.
  Срок на договора за лизинг - 36 месеца.

  Референтен номер: 2724-2018-0109
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 196 667 BGN 04.01.2019 16:30

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите…

  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД

  Референтен номер: 00444-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 44 033 BGN 07.01.2019 17:00

  ”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.

  ”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №4: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №5: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №6: „Доставка на 1 (един) брой нов 4х4 автомобил” .

  Референтен номер: 00368-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки